Navigačný riadok

Finančná reforma: aký je súčasný stav? - 10/09/2010

Vyhliadky ziskov spoločnosti Standard and Poor na informačnej tabuli burzy v New Yorku © Reporters

Program finančnej reformy čaká v nadchádzajúcich mesiacoch zaťažkávacia skúška

Na jeseň bude EÚ pokračovať v práci na zásadnej reforme európskeho finančného regulačného systému. Napriek tomu, že Únia prijala celý rad významných opatrení (napr. zlepšený dohľad nad ratingovými agentúrami a obmedzenie odmien vyplácaných bankami a investičnými firmami), čaká ju v tomto roku ešte veľa práce.

Viaceré kľúčové legislatívne návrhy čakajú na konečné schválenie. Ostatné súčasti reformy sú stále v štádiu príprav. Zámerom Komisie je predstaviť väčšinu zvyšných návrhov ešte v tomto roku. Zároveň apeluje na členské štáty a Európsky parlament, aby tieto texty schválili pred koncom roka 2011.

Ďalší legislatívny návrh, ktorý bude čoskoro predložený na schválenie, sa zameriava na zvýšenie transparentnosti a bezpečnosti obchodu s derivátmi, t. j. finančnými produktmi, ktorých cena sa odvodzuje od aktíva, na ktoré sú naviazané.

Vo výhľade je takisto návrh na reguláciu predaja finančných nástrojov na krátko, vrátane swapov na úverové zlyhanie naviazaných na štátne dlhy. Ako obchodná praktika je predaj na krátko užitočný a legitímny nástroj, avšak predpokladá sa, že prispel k prehĺbeniu dlhovej krízy.

Pokiaľ ide o návrhy v štádiu schvaľovania, vlády členských štátov a Európsky parlament sú veľmi blízko k dohode o novom Európskom systéme finančného dohľadu DeutschEnglishfrançais . Súčasťou tohto návrhu je rozsiahle monitorovanie súhrnného rizika finančného systému EÚ ako celku a zriadenie troch nových európskych orgánov pre finančný dohľad s úlohou zastrešovať a koordinovať vnútroštátny dohľad nad bankovým, poistným a finančným trhom.

Cieľom ďalšieho významného návrhu, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, je regulácia hedgingových fondov DeutschEnglishfrançais a ďalších alternatívnych investičných fondov využívaných investičnými spoločnosťami a inštitucionálnymi investormi.

Okrem toho EÚ v súlade s líniou dohodnutou na globálnej úrovni preskúmava kapitálové požiadavky DeutschEnglishfrançais pre banky a investičné spoločnosti, aby sa zabezpečila primeraná úroveň kapitálových rezerv u všetkých finančných inštitúcií. Aktuálne právne predpisy v tejto oblasti boli v dôsledku finančnej krízy už dvakrát zmenené a doplnené, potrebné sú však ďalšie úpravy.

EÚ takisto plánuje prepracovať svoje predpisy o ratingových agentúrach DeutschEnglishfrançais . Pravidlá registrácie a dohľadu nad úverovými ratingovými agentúrami boli zavedené po vypuknutí krízy v roku 2008.

Na začiatku finančnej krízy EÚ zvýšila výšku garantovaných vkladov v bankách DeutschEnglishfrançais , aby posilnila dôveru spotrebiteľov a zabránila možným kolapsom bánk. V júli Komisia navrhla hĺbkovú revíziu týchto právnych predpisov s cieľom urýchliť výplaty za vklady v problémových bankách a zabezpečiť, aby členské štáty EÚ vytvorili adekvátne finančné rezervy na výplatu garantovaných vkladov.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy