Kruimelpad

Financiële hervormingen: hoe staat het ermee? - 10/09/2010

Een display op de New Yorkse effectenbeurs met S&P-noteringen © Reporters

De financiële hervormingen moeten de komende maanden hun beslag krijgen.

Ook dit najaar werkt de EU verder aan de herziening van de regulering van het Europese financiële stelsel. Er zijn al veel belangrijke maatregelen genomen, bijvoorbeeld om het toezicht op de kredietbeoordelaars te verbeteren en de bonussen bij banken en investeringsfirma's te beperken, maar er moet nog meer gebeuren.

Een paar belangrijke wetteksten zijn al klaar om te worden goedgekeurd, terwijl andere hervormingsplannen nog in de ontwerpfase zitten. De belangrijkste voorstellen die op stapel staan, wil de Commissie eind dit jaar presenteren, in de hoop dat de EU-landen en het Europees Parlement die dan voor eind 2011 zullen goedkeuren.

Binnenkort komt de Commissie met een wetsvoorstel voor meer transparantie en veiligheid bij de handel in derivaten, financiële producten waarvan de waarde afhankelijk is van die van andere beleggingen.

Ook in de pijplijn zit een voorstel om shorts, aan- en verkopen op zeer korte termijn, beter te reguleren, met inbegrip van kredietverzuimswaps die zijn gekoppeld aan de overheidsschuld. Short selling mag dan nuttig en wettelijk toegestaan zijn, volgens sommigen heeft het de crisis wel verergerd.

Een van de maatregelen die nu al op tafel liggen en waarover de nationale regeringen en het Eropees Parlement het bijna eens zijn, is de nieuwe Europese regeling voor toezicht op de financiële sector DeutschEnglishfrançais . Er wordt een instantie opgericht die de systeemrisico's van de Europese financiële wereld in de gaten moet houden, en er komen drie nieuwe Europese toezichthouders om het nationaal toezicht op banken, verzekeraars en andere financiële instellingen te controleren en coördineren.

Een ander belangrijk wetsvoorstel waarover al wordt onderhandeld, betreft de regulering van hedge funds DeutschEnglishfrançais en andere alternatieve investeringsfondsen voor professionele en institutionele beleggers.

Op de iets langere termijn wil de EU, net als elders in de wereld, de vermogenseisen DeutschEnglishfrançais voor banken en inesteringsfirma's nog eens doorlichten, om te garanderen dat alle financiële instellingen over voldoende kapitaalreserves beschikken. De bestaande wetgeving is sinds de financiële crisis al twee keer gewijzigd, maar er zijn nog meer aanpassingen nodig.

De EU is verder van plan haar regels voor kredietbeoordelaars DeutschEnglishfrançais te herzien. Die regels voor registratie en toezicht werden al direct na de crisis in 2008 vastgesteld.

Bij het begin van de crisis verhoogde de EU ook de garanties voor banktegoeden DeutschEnglishfrançais om het consumentenvertrouwen te herstellen en een run op de bank te voorkomen. In juli van dit jaar stelde de Commissie voor die wetgeving te herzien om de uitbetaling van tegoeden bij bankfaillissementen te versnellen en te garanderen dat de EU-landen daarvoor over voldoende middelen beschikken.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links