Navigācijas ceļš

Cik tālu esam ar finanšu reformu? - 10/09/2010

"Standard and Poor's" peļņas prognozes Ņujorkas biržas tablo © Reporters

Turpmākajos mēnešos tiks nopietni pārbaudīta finanšu reformas programma.

Rudenī ES turpinās rūpīgi pārbaudīt Eiropas finanšu nozares normatīvo sistēmu. Daudzi svarīgi tiesību akti jau ir pieņemti, piemēram, par kredītreitingu aģentūru labāku pārraudzību un ierobežotām banku un ieguldījumu uzņēmumu prēmijām, bet arī 2010. gadā darba netrūkst.

Vairāki nozīmīgi tiesību akti jau gaida uz galīgo apstiprinājumu, bet citas reformu ieceres vēl ir tikai plānošanas stadijā. Komisija cer līdz gada beigām iesniegt pārējos priekšlikumus un aicina ES valstis un Eiropas Parlamentu šos dokumentus pieņemt līdz 2011. gada beigām.

Drīz būs gatavs vēl viens likumdošanas priekšlikums, kura mērķis būs nodrošināt lielāku pārredzamību un drošību tirdzniecībā ar atvasinātajiem instrumentiem — finanšu produktiem, kuru vērtība ir atvasināta no pamatā esošā aktīva.

Top arī priekšlikums regulēt spekulācijas ar finanšu instrumentiem, tostarp ar kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem, kas saistīti ar suverēno parādu. Spekulatīvā pārdošana kā tirdzniecības prakse var būt noderīga un likumīga, bet pastāv aizdomas, ka tā, iespējams, ir saasinājusi parādu krīzi.

Attiecībā uz jau iesniegtajiem dokumentiem ES valstu valdības un Eiropas Parlaments drīzumā panāks galīgo vienošanos par jauno Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu DeutschEnglishfrançais . Tas nozīmē, ka būs jāizveido valde, kas uzraudzīs vispārējus ES finanšu sistēmas riskus, un jāizveido trīs jaunas Eiropas uzraudzības iestādes, kas pārraudzīs un koordinēs banku pakalpojumu, apdrošināšanas un finanšu tirgu uzraudzību valstīs.

Patlaban tiek apspriests vēl viens svarīgs tiesību akts, kas attiecas uz riska ieguldījumu fondiem DeutschEnglishfrançais un citiem alternatīviem ieguldījumu fondiem, kurus izmanto profesionālie un institucionālie ieguldītāji.

Pēc tam, turpinot visā pasaulē iesākto darbu, ES pārskatīs kapitāla prasības DeutschEnglishfrançais bankām un ieguldījumu uzņēmumiem, lai visām finanšu iestādēm būtu pietiekamas kapitāla rezerves. Finanšu krīzes dēļ jau divreiz ir grozīti spēkā esošie tiesību akti, bet ar to vēl nepietiek.

ES plāno arī pārskatīt savus noteikumus par kredītreitinga aģentūrām DeutschEnglishfrançais . Noteikumi par kredītreitinga aģentūru reģistrēšanu un uzraudzību tika ieviesti pēc 2008. gada krīzes.

Finanšu krīzes sākumā ES palielināja garantijas noguldījumiem bankās DeutschEnglishfrançais , lai vairotu patērētāju uzticību bankām un lai viņi nesteigtos izņemt savu naudu no tām. Jūlijā Komisija ierosināja pamatīgi pārskatīt ES tiesību aktus, lai paātrinātu naudas izmaksāšanu un nodrošinātu, ka ES dalībvalstīm pietiek līdzekļi garantiju segšanai.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites