Διαδρομή πλοήγησης

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση; - 09/09/2010

Εικόνα από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τα κέρδη της Standard and Poor's © Reporters

Το πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής μεταρρύθμισης υπό δοκιμή τους επόμενους μήνες

Μέσα στο φθινόπωρο, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού συστήματος ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αν και έχουν ήδη ληφθεί πολλά σημαντικά μέτρα, π.χ. για τη βελτίωση της εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και για το ύψος των μπόνους που καταβάλλουν τράπεζες και επενδυτικές επιχειρήσεις, μένουν ακόμη πολλά να γίνουν μέσα στο 2010.

Αρκετές βασικές νομοθετικές πράξεις αναμένουν την οριστική έγκριση, ενώ άλλα στοιχεία της μεταρρύθμισης βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας. Η Επιτροπή στοχεύει να υποβάλει τις περισσότερες από τις υπόλοιπες προτάσεις έως το τέλος του χρόνου και καλεί τα κράτη μέλη, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν τα σχετικά κείμενα έως το τέλος του 2011.

Μια άλλη νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί σύντομα στοχεύει στη διασφάλιση αυξημένης διαφάνειας και ασφάλειας στις συναλλαγές παραγώγων, δηλαδή, χρηματοπιστωτικών προϊόντων των οποίων η αξία προκύπτει από ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.

Προγραμματίζεται, επίσης, η υποβολή πρότασης για τη ρύθμιση των ακάλυπτων συναλλαγών χρηματοπιστωτικών τίτλων, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης που συνδέονται με δημόσιο χρέος. Οι ακάλυπτες συναλλαγές μπορεί μεν να αποτελούν χρήσιμη και νόμιμη εμπορική πρακτική, αλλά υπάρχει η άποψη ότι ενδεχομένως να έχουν επιδεινώσει την κρίση χρέους.

Όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ήδη προταθεί, τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται σύντομα να καταλήξουν σε τελική συμφωνία για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας DeutschEnglishfrançais . Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία συμβουλίου παρακολούθησης των συστημικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και τη σύσταση τριών νέων ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών που θα επιβλέπουν και θα συντονίζουν τα εθνικά συστήματα εποπτείας των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Μια άλλη σημαντική νομοθετική πρόταση που βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στοχεύει στη ρύθμιση των αντισταθμιστικών ταμείων DeutschEnglishfrançais και άλλων εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων που χρησιμοποιούν επαγγελματίες και θεσμικοί επενδυτές.

Επιπλέον, και σύμφωνα με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ έχει αρχίσει την επανεξέταση των κεφαλαιακών απαιτήσεων DeutschEnglishfrançais των τραπεζών και των επενδυτικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν τα αναγκαία αποθεματικά κεφάλαια. Η ισχύουσα νομοθεσία έχει ήδη τροποποιηθεί δύο φορές ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά απαιτούνται περισσότερες αλλαγές.

Η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να αναθεωρήσει τους κανόνες εγγραφής και εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. DeutschEnglishfrançais Οι κανόνες αυτοί θεσπίστηκαν μετά την κρίση του 2008.

Ήδη στις αρχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ αύξησε τις εγγυήσεις για τις τραπεζικές καταθέσεις DeutschEnglishfrançais με στόχο να τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να αποτρέψει τον κίνδυνο μαζικής απόσυρσης των καταθέσεων. Τον Ιούλιο, η Επιτροπή πρότεινε διεξοδική αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας με στόχο να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμών και να διασφαλιστεί ότι οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για να καλύψουν τις εγγυήσεις.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι