Sti

Finansreform: Hvad nu? - 10/09/2010

Standard & Poor's - udsigter på børsen i New York © Reporters

Stor udfordring venter finansreformen i de kommende måneder

I løbet af efteråret vil EU fortsætte sit arbejde med at reformere tilsynssystemet for den europæiske finansverden. Selv om der allerede er vedtaget vigtige initiativer, f.eks. om bedre tilsyn med kreditvurderingsbureauer og loft over banker og investeringsselskabers bonusordninger, skal der tages flere initiativer i 2010.

En række afgørende lovforslag venter på at blive færdigbehandlet, mens andre dele af reformen stadig er på tegnebrættet. Kommissionen satser på at fremlægge de fleste forslag inden årets udgang og opfordrer EU-landene og Parlamentet til at vedtage dem inden udgangen af 2011.

Et andet lovforslag, der snart bliver fremlagt, skal skabe mere åbenhed og sikkerhed i handelen med derivater, dvs. finansielle produkter, der er baseret på et underliggende aktiv.

Et yderligere forslag, der er på vej, handler om regulering af baissespekulation i finansielle instrumenter. Det kan f.eks. være de såkaldte "credit default swaps", når de bruges til at garantere statsgæld. Baissespekulation, når man spekulerer i faldende kurser, kan være både nyttig og legitim, men det hævdes, at det kan have gjort krisen værre.

Med hensyn til de forslag, der allerede er blevet fremsat, er EU-landenes regeringer og Parlamentet meget tæt på at blive enige om det nye europæiske system for finanstilsyn DeutschEnglishfrançais . Der vil bl.a. blive oprettet et råd, der skal overvåge generelle risici i EU's finanssystem som helhed, og der kommer også tre nye europæiske tilsynsmyndigheder, som skal kontrollere og koordinere de nationale tilsyn med bank- og forsikringsverdenen samt finansmarkederne.

Et andet vigtigt lovforslag, der er til forhandling, drejer sig om regulering af hedgefonde DeutschEnglishfrançais og andre alternative investeringsfonde, der bruges af professionelle og institutionelle investorer.

Som led i det arbejde, der er gjort på internationalt plan, er EU også ved at se på, om der skal ændres ved kapitalkravene DeutschEnglishfrançais til banker og investeringsselskaber. På længere sigt skal det nemlig sikres, at de finansielle institutioner har tilstrækkelige reserver. Den nuværende lovgivning er allerede ændret to gange som følge af finanskrisen, men der er behov for flere ændringer.

EU har også planer om at ændre reglerne for kreditvurderingsbureauer DeutschEnglishfrançais . Under krisen i 2008 blev der indført regler om registrering og tilsyn med kreditvurderingsbureauer.

Da finanskrisen lige var begyndt, øgede EU bankernes indskudsgarantier DeutschEnglishfrançais for at øge forbrugertilliden og forhindre "run" på bankerne. I juli foreslog Kommissionen en gennemgribende ændring af denne lovgivning, så der hurtigere kunne foretages udbetalinger. Samtidig skulle EU-landene have midler nok til at opfylde garantierne.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links