Cesta

Jak pokročila finanční reforma EU? - 10/09/2010

Údaje agentury Standard and Poor's na tabuli na newyorské burze © Reporters

Program finanční reformy projde v nadcházejících měsících zatěžkávací zkouškou

Na podzim bude EU pokračovat ve svém úsilí o reorganizaci evropského systému finanční regulace. Řada významných opatření již sice byla přijata (např. zdokonalení dozoru nad ratingovými agenturami a omezení odměn vyplácených bankami a investičními společnostmi), nicméně stále ještě na rok 2010 připadá mnoho další práce.

Několik důležitých právních předpisů čeká na konečné schválení, jiné jsou stále rozpracované. Komise chce většinu zbývajících návrhů předložit do konce letošního roku a členské státy a Evropský parlament vyzve, aby předpisy přijaly do konce roku 2011.

Jeden z právních předpisů, jehož návrh bude předložen v nejbližší době, má zvýšit transparentnost a bezpečnost obchodování s deriváty (finančními produkty, které odvozují svou hodnotu od podkladového aktiva).

Počítá se i s návrhem regulace krátkého prodeje finančních nástrojů (tzv. short selling), včetně swapů úvěrového selhání spojených se státním dluhem. Krátký prodej finančních nástrojů je sice užitečným a legitimním postupem při obchodování, může však podle všeho prohloubit dluhovou krizi.

Pokud jde o již navržená opatření, jsou vlády členských států EU a Evropský parlament už velmi blízko konečné dohodě ohledně nového evropského systému finančního dohledu DeutschEnglishfrançais . V jeho rámci bude vytvořen výbor, který bude monitorovat systémová rizika ve finančnictví EU jako celku, a tři nové evropské dozorčí orgány, které budou koordinovat a dohlížet na orgány jednotlivých členských států vykonávající dozor nad bankovními, pojišťovacími a finančními trhy.

Účelem dalšího důležitého právního předpisu, o kterém se nyní jedná, je regulace hedgeových DeutschEnglishfrançais a dalších alternativních investičních fondů, které využívají profesionální investoři z finančních institucí.

V souladu s kroky, které již byly podnikuty na globální úrovni, navíc EU přezkoumává kapitálové požadavky DeutschEnglishfrançais , pokud jde o banky a investiční společnosti. Je totiž nutné zajistit, aby měly všechny finanční instituce odpovídající objem kapitálových rezerv. Přestože byla platná legislativa kvůli krizi už dvakrát novelizována, je třeba v její revizi pokračovat.

Dále se EU chystá přezkoumat pravidla fungování ratingových agentur DeutschEnglishfrançais . Pravidla, jimiž se řídí jejich registrace a dohled nad nimi, byla zavedena v návaznosti na krizi v roce 2008.

V počátečních fázích finanční krize zvýšila Unie záruky vkladů v bankách DeutschEnglishfrançais , aby zvýšila důvěru spotřebitelů a předešlo se situacím, kdy by si velká část zákazníků chtěla masově vybrat svoje vklady. V červenci Komise navrhla rozsáhlou revizi příslušných právních předpisů s cílem urychlit výplaty a zajistit, aby země EU měly k pokrytí záruk odpovídající finanční prostředky.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy