Навигационна пътека

Докъде стигна финансовата реформа? - 10/09/2010

Табло на Standard and Poor's във фондовата борса в Ню Йорк © Reporters

Следващите месеци ще са от решаващо значение за програмата за финансова реформа.

През есента ЕС ще продължи да работи върху промените в европейската система за финансово регулиране. Въпреки че вече бяха приети множество важни мерки, например подобряване на надзора над агенциите за кредитен рейтинг и ограничаване на бонусите, изплащани от банките и инвестиционните фирми, през 2010 г. предстои да бъде свършена още работа.

Няколко важни закона са на път да бъдат приети, докато други елементи на реформата все още са в процес на развитие. Комисията се стреми да представи повечето от оставащите предложения до края на годината и приканва страните от ЕС и Европейския парламент да приемат текстовете до края на 2011 г.

Друг законопроект, който ще бъде предложен скоро, има за цел осигуряване на по-голяма прозрачност и безопасност при търговията с деривати - финансови продукти, чиято стойност произтича от стойността на даден базов актив.

Подготвя се и предложение за регулиране на късите продажби на финансови инструменти, включително суапове за кредитно неизпълнение, свързани с държавен дълг. Продажбите на късо могат да са полезни и законни като търговска практика, но има предположения, че точно те доведоха до влошаване на дълговата криза.

Що се отнася до вече предложените мерки, правителствата от ЕС и Европейският парламент са много близо до окончателно споразумение за новата европейска система за финансов надзор DeutschEnglishfrançais. Тя включва създаването на комитет за наблюдение на системните рискове във финансовата система на ЕС като цяло и учредяването на три нови европейски надзорни органа, които ще контролират и координират националния надзор над банковия сектор и застрахователните и финансовите пазари.

Друг важен законопроект, който се обсъжда в момента, има за цел регулирането на хедж фондовете DeutschEnglishfrançais и други фондове за алтернативни инвестиции, използвани от професионални и институционални инвеститори.

Освен това в съответствие с предприетите на международно ниво действия, ЕС е в процес на преразглеждане на капиталовите изисквания DeutschEnglishfrançais за банките и инвестиционните фирми, за да се гарантира, че всички финансови институции разполагат с достатъчно капиталови резерви. Съществуващото законодателство вече бе изменено на два пъти в резултат на финансовата криза, но са необходими още промени.

ЕС също така планира да преразгледа правилата за агенциите за кредитен рейтинг DeutschEnglishfrançais . Правилата за регистрация и надзор на кредитните агенции бяха въведени вследствие на кризата от 2008 г.

Още в началото на финансовата криза ЕС увеличи размера на гаранциите по банковите влогове DeutschEnglishfrançais , за да засили доверието на потребителите и да предотврати масовото теглене на влогове. През юли Комисията предложи пълна ревизия на законодателството в тази област с цел ускоряване на изплащането на влогове и гарантиране на наличието на достатъчно средства за покриване на гаранциите в страните от ЕС.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки