Sökväg

Estland går över till euron den 1 januari 2011 - 15/07/2010

Jyrki Katainen, Jürgen Ligi, Olli Rehn, Didider Reynders, Siim Kallas, Franc Križanic © EU

EU:s finansministrar ger Estland sitt godkännande, efter klartecken från parlamentet, centralbanken och övriga EU-institutioner.

I och med beslutet avslutas den godkännandeprocess som började i maj, då kommissionen slog fast att Estland uppfyllde alla krav för att få införa euron.

Estland överger sin estniska krona för euron den 1 januari 2011, och blir därmed det sjuttonde eurolandet.

Landets statsfinanser är i gott skick. Budgetunderskottet förra året var 1,7 procent av BNP, dvs. långt under EU:s treprocentsgräns. Statsskulden var också låg, bara 7,2 procent av BNP.

Estlands ekonomi är mycket flexibel, även om den inte var immun mot krisen, och man har kunnat hålla en fast växelkurs i snart tjugo år.

Övergången till euron innebär dock inte att Estland kan slå sig till ro. Som euroland måste man fortsätta att föra en politik som främjar tillväxt och dämpar risken för en alltför stor inhemsk efterfrågan.

De närmaste månaderna kommer kommissionen och Europeiska centralbanken hjälpa Estland att få en smidig valutaövergång. Man ska bland annat driva en informationskampanj för att göra esterna förtrogna med den nya valutan.

Euron föddes 1999 som en virtuell valuta för kontantlösa betalningar och räkenskaper. Själva mynten och sedlarna kom först tre år senare.

Med Estlands 1,2 miljoner invånare är det 330 miljoner människor som har euron som nationell valuta. De länder som senast införde euron var Slovakien 2009, Cypern och Malta 2008 och Slovenien 2007.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar