Навигационна пътека

Естония ще премине към еврото на 1 януари - 15/07/2010

Jyrki Katainen, Jürgen Ligi, Olli Rehn, Didider Reynders, Siim Kallas, Franc Križanic © EC

Балтийската държава получи окончателно одобрение от финансовите министри след зелена светлина от Европейския парламент, Европейската централна банка и други европейски институции.

Окончателното решение за въвеждане на еврото в Естония е резултат от процес, започнал през месец май, след като Комисията обяви, че Естония отговаря на всички критерии за приемане на общата европейска валута.

Вече е решено, че на 1 януари страната ще замени естонската кроната с еврото и ще стане 17-та държава, присъединила се към еврозоната.

Естония ще влезе в зоната в силна позиция със стабилни публични финанси. През изминалата година страната отчете бюджетен дефицит от 1,7 % от БВП - много под лимита от 3 % за ЕС. Държавният дълг също бе нисък - едва 7,2 % от БВП.

Икономиката е много гъвкава и, въпреки че не е защитена от кризата, демонстрира способността си да функционира успешно близо две десетилетия при фиксиран валутен курс.

Приемането не еврото обаче не слага край на усилията на страната. Като страна от еврозоната Естония ще трябва да продължи да прилага политики, стимулиращи растежа и ограничаващи рисковете от прекомерно вътрешно търсене.

През идните месеци Комисията и Европейската централна банка ще работят в тясно сътрудничество с Естония, за да гарантират гладък преход. Част от подготовката е информационна кампания за запознаване на естонците с тяхната нова валута.

Еврото се появи през 1999 г. като виртуална валута за безналични плащания и за счетоводни цели. Евро монетите и евро банкнотите бяха пуснати в обращение три години по-късно.

Със своите 1,2 млн. души Естония ще покачи броя на хората, използващи еврото, на 330 млн. души. Последните страни, присъединили се към еврозоната, са Словакия през 2009 г., Кипър и Малта през 2008 г. и Словения през 2007 г.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки