Navigačný riadok

Systém ochrany vkladov - 2. časť - 12/07/2010

Pokladnička v tvare prasiatka s eurobankovkami ©EU

Komisia predstavila návrhy na zdokonalenie ochrany majiteľov bankových účtov a malých investorov. V pláne je aj zriadenie systémov poistných záruk.

Komisia dnes v rámci svojho úsilia o obnovenie dôvery vo finančné služby predložila nové pravidlá, ktorých cieľom je poskytnúť lepšiu ochranu zákazníkom bánk, investičných či poisťovacích spoločností, ak tieto finančné inštitúcie zbankrotujú.

Balík DeutschEnglishfrançais je ďalším prírastkom stále rozsiahlejšieho súboru právnych predpisov EÚ v tejto oblasti, ktorých prijatie si vyžiadala finančná kríza, a ktoré majú za cieľ priniesť do tohto odvetvia viac transparentnosti a zodpovednosti.

Súčasťou balíka je aj právny predpis EÚ, ktorý ukladá členským štátom povinnosť mať systémy na výplatu vkladov pre prípad bankrotu bánk, a v ktorom sa zároveň stanovuje minimálna výška krytia vkladov.

Minulý rok EÚ zvýšila minimálnu hodnotu krytia z 20 000 EUR na 50 000 EUR v rámci postupu, ktorým sa má na konci tohto roku celková výška krytia ustáliť na sume 100 000 EUR.

Vyššia povinná celoeurópska garancia by mala chrániť banky pred platobnou neschopnosťou z dôvodu, že si ich klienti svoje úspory prevedú do štátov s vyšším krytím tak, ako sa to stalo v roku 2008 počas prvých chaotických týždňov krízy v Európe.

Nové pravidlá prinesú takisto kratšie lehoty pre výplatu peňažných prostriedkov vkladateľov. V súčasnosti tak banky môžu spraviť do troch mesiacov. Komisia chce znížiť túto lehotu na 1 týždeň - podobne ako v USA.

Cieľom ďalšieho návrhu je zmierniť obavy o to, či vnútroštátne systémy ochrany vkladov akumulujú dostatok finančných zdrojov. Banky budú mať povinnosť pravidelne prispievať do systému a rizikovejšie banky budú musieť platiť vyššie príspevky. V prípade nevyhnutnosti si vnútroštátne systémy budú môcť navzájom požičiavať prostriedky.

V súčasnosti je bežné krytie účtov fyzických osôb, pričom v niektorých štátoch sa krytie nevzťahuje na podnikateľské účty. Zmeny však celoplošne rozšíria krytie na všetky účty. Takisto sa umožní výplata vkladov v rôznej mene.

Komisia navrhuje, aby sa zaviedli porovnateľné zmeny systémov náhrad pre investorov. Tieto systémy poskytujú ochranu pred podvodmi, nezákonnými praktikami a problémami s operačnými systémami, nie však pred investičným rizikom.

Minimálna výška náhrad vyplácaných investorom stúpne z 20 000 EUR na jednotnú úroveň 50 000 EUR. Zvýši sa aj miera ochrany pred podvodmi ako v prípade Madoff.

Návrhy musia najskôr schváliť Rada a Európsky parlament.

Okrem toho boli uverejnené plány na zavedenie rovnakého krytia v prípade poistných zmlúv. V niektorých štátoch už systémy poistných záruk fungujú, chýbajú však pravidlá pre celú EÚ. O plánoch práve prebieha verejná konzultácia DeutschEnglishfrançais.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy