Ścieżka nawigacji

Systemy gwarantowania depozytów - nowe propozycje - 12/07/2010

Banknoty euro wystające ze skarbonki w kształcie świnki © EU

Propozycje dotyczą zapewnienia większej ochrony posiadaczom rachunków bankowych i inwestorom detalicznym oraz stworzenia podobnych systemów dla polis ubezpieczeniowych.

Komisja Europejska przedstawiła nowe projekty przepisów, których celem jest lepsza ochrona klientów banków, spółek inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych, które ogłoszą bankructwo. Projekty są częścią działań podejmowanych, aby odbudować zaufanie społeczeństwa do usług finansowych.

Nowy pakiet przepisów DeutschEnglishfrançais uzupełnia stale zyskujący na objętości dział prawodawstwa UE, który powstał w odpowiedzi na kryzys finansowy, aby wymóc na sektorze usług finansowych większą przejrzystość i odpowiedzialność za swoje działania.

Jedna z jego części dotyczy wcześniejszych przepisów UE, zgodnie z którymi państwa członkowskie były zobowiązane do ustanowienia systemów finansowania, które umożliwiłyby zwrot pieniędzy deponentom, gdy ich bank ogłosi upadłość. Przepisy te określały również minimalną kwotę wypłacanych gwarancji.

W ubiegłym roku UE podniosła tę kwotę z 20 tys. do 50 tys. euro - był to pierwszy z dwóch etapów procesu, który pod koniec tego roku zakończy się podniesieniem wysokości gwarancji do poziomu 100 tys. euro.

Wyższy poziom gwarancji ma zapobiec przenoszeniu przez klientów banków depozytów do krajów zapewniających większe gwarancje, jak miało to miejsce w 2008 r., w pierwszych miesiącach kryzysu w Europie, który wywołał panikę na rynku.

Nowe przepisy wprowadziłyby też krótsze terminy zwrotu pieniędzy. Obecnie banki mają na to trzy miesiące. Komisja zabiega o to, by zwrot był dokonywany w ciągu tygodnia od upadku banku - podobnie jak w Stanach Zjednoczonych.

Kolejna propozycja ma służyć rozwianiu obaw co do tego, czy krajowe systemy gwarantowania depozytów dysponują wystarczającymi funduszami. Banki zasilałyby te systemy regularnymi wpłatami, przy czym te spośród nich, które podejmują większe ryzyko, płaciłyby wyższe składki. W razie konieczności systemy gwarancyjne mogłyby też pożyczać od siebie nawzajem.

Zmienione przepisy miałyby zastosowanie nie tylko do rachunków gospodarstw domowych, ale też do rachunków firmowych, które jak na razie nie w każdym kraju są objęte systemem gwarancyjnym. Możliwy byłby też zwrot pieniędzy w innych walutach.

Komisja apeluje o wprowadzenie podobnych zmian w systemach rekompensat dla inwestorów. Tego typu systemy oferują jak dotąd ochronę przed oszustwami, nieprawidłowym zarządzaniem i problemami z systemami operacyjnymi, ale nie przed ryzykiem inwestycyjnym.

Wysokość rekompensaty, jaka przysługiwałaby inwestorom, wzrosłaby z kwoty minimalnej 20 tys. euro do stałego poziomu 50 tys. euro. Zapewniona by też była większa ochrona przed oszustwami inwestycyjnymi w rodzaju sprawy Madoffa.

Projekty przepisów muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament.

Zapowiedziano również plany objęcia podobną ochroną posiadaczy polis ubezpieczeniowych. W niektórych krajach ubezpieczeniowe systemy gwarancyjne już istnieją, brak jednak przepisów, które by obowiązywały w całej UE. Trwają konsultacje społeczne na ten temat DeutschEnglishfrançais.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki