Navigatsioonitee

Hoiuste tagamise skeemid - 2. osa - 12/07/2010

Eurod hoiupõrsas ©EL

Ettepanekud pangakontode omanike ning väikeinvestorite kaitse tõhustamiseks ning samalaadsete skeemide loomiseks kindlustuspoliiside puhul.

Komisjon esitas täna uued ettepanekud eeskirjade kohta, mis käsitlevad pankrotistuvate pankade, investeerimis- ning kindlustusettevõtete klientide paremat kaitset. Kõnealused ettepanekud on üheks meetmeks finantsteenuste vastu usalduse taastamisel.

Kõnealune pakett DeutschEnglishfrançais on hiljutiseim lisa üha kasvavasse ELi õigusaktide kogumisse, mille vastuvõtmise tingis finantskriis ning mille eesmärk on muuta asjaomane sektor läbipaistvamaks ning vastutustundlikumaks.

Üks osa ettepanekutest käsitleb ELi õigusakti, mille kohaselt peaksid liikmesriigid looma rahastamisskeemid hoiustajatele väljamaksete tegemiseks juhul, kui pangad satuvad raskustesse ning milles sätestatakse ka minimaalne tagatise määr.

Eelmisel aastal tõstis EL kindluskaitse miinimumi 20 000 eurolt 50 000 euroni. Käesoleva aasta lõpuks tõstetakse asjaomast kindlustuskaitse taset 100 000 euroni.

Suuremad fikseeritud tagatised peaksid hoidma ära klientide hoiuste ülekandmise nendesse riikidesse, kus on tagatud suurem kaitse määr. Nii juhtus 2008. aasta majanduskriisi esimeste nädalate jooksul Euroopas.

Uute eeskirjadega kehtestataks lühem tähtaeg hoiustajatele väljamaksete tegemiseks. Praegu on pangad kohustatud väljamaksed tegema kolme kuu jooksul. Komisjon soovib, et väljamaksed tehtaks ühe nädala jooksul alates panga pankrotistumisest (nii on see Ameerika Ühendriikides).

Üks asjaomastest ettepanekutest on suunatud nende probleemide lahendamisele, mis on on seotud riiklike tagatisskeemide piisavate vahendite tagamisega. Pangad peaksid kõnealustesse skeemidesse tegema korrapäraseid makseid, kusjuures riskantsemad pangad peaksid tegema suuremaid sissemakseid. Viimase abinõuna võivad skeemid vajaduse korral vastastikku laenata.

Lisaks kodumajapidamiste kontodele laieneks uuendatud õigusakti kohaselt kaitse ka ettevõtetele, mis on praegu teatavate riiklike skeemide kohaselt välja arvatud. Asjaomase õigusakti kohaselt lubataks väljamakseid teha ka muudes vääringutes.

Komisjon kutsub üles samalaadsete muudatuste sisseviimiseks ka investeeringute tagamise skeemidesse. Kõnealused skeemid pakuvad kaitset pettuse, haldusliku väärtalituse või töötajate vigade, kuid mitte investeerimisriski eest.

Investoritele väljamakstava hüvitise summa tõuseks praeguselt 20 000 eurolt fikseeritud tasemeni (50 000 eurot). Madoffi afääriga sarnaste pettuste puhul oleks kaitse tase seega suurem.

Ettepanekud peavad nüüd saama nõukogu ja Euroopa Parlamendi heakskiidu.

Samalaadset kaitset soovitakse kehtestada ka kindlustuspoliiside suhtes. Mõned riigid on juba töötanud välja kindlustuse tagamise skeemid, kuid asjaomased ELi eeskirjad puuduvad. Algatatakse ka asjaomane avalik konsultatsioon DeutschEnglishfrançais.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad