Διαδρομή πλοήγησης

Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων - μέρος 2 - 12/07/2010

Κουμπαράς με χαρτονομίσματα ευρώ ©EU

Προτάσεις για μεγαλύτερη προστασία των καταθετών και των μικροεπενδυτών και δημιουργία παρόμοιων συστημάτων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των πελατών τραπεζών, επενδυτικών εταιρειών ή ασφαλιστικών εταιρειών που χρεοκοπούν.

Η σημερινή δέσμη μέτρων DeutschEnglishfrançais έρχεται να προστεθεί στη συνεχώς αυξανόμενη νομοθεσία που θέσπισε η ΕΕ λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, στην προσπάθειά της να καταστήσει διαφανέστερη και περισσότερο υπεύθυνη τη λειτουργία του συγκεκριμένου κλάδου.

Μία από τις ρυθμίσεις αυτές προβλέπει ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα χρηματοδότησης για την αποζημίωση καταθετών σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας, και μάλιστα καθορίζει μια ελάχιστη εγγύηση.

Πέρυσι, η ΕΕ αύξησε το ελάχιστο όριο κάλυψης από 20.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να το αυξήσει σε 100.000 ευρώ.

Με τον καθορισμό υψηλότερης εγγύησης πιστεύεται ότι θα αποφευχθεί στο μέλλον ο κίνδυνος της μαζικής απόσυρσης καταθέσεων και της μεταφοράς τους σε χώρες με μεγαλύτερη κάλυψη, όπως συνέβη κατά την κρίση του 2008 στην Ευρώπη, τις πρώτες εβδομάδες πανικού.

Οι νέοι κανόνες θα προβλέπουν επίσης μικρότερη προθεσμία για την αποζημίωση των καταθετών, η οποία σήμερα είναι τρεις μήνες. Η Επιτροπή επιθυμεί να καταβάλλεται η αποζημίωση εντός μίας εβδομάδας από τη χρεοκοπία της τράπεζας, όπως ισχύει και στις ΗΠΑ.

Μια άλλη πρόταση στοχεύει να καθησυχάσει τους καταθέτες ως προς την επάρκεια των κεφαλαίων που έχουν στη διάθεσή τους τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεισφέρουν τακτικά στα συστήματα αυτά, κατ΄αναλογία του βαθμού επικινδυνότητας της τράπεζας. Στην ανάγκη, τα συστήματα θα μπορούν να δανείζονται μεταξύ τους.

Ο αναθεωρημένος νόμος δεν θα καλύπτει μόνο τους λογαριασμούς των νοικοκυριών αλλά και τις επιχειρήσεις, που τη στιγμή αυτή εξαιρούνται από ορισμένα εθνικά συστήματα. Θα επιτρέπει επίσης την αποζημίωση σε άλλα νομίσματα.

Η Επιτροπή ζητά παρόμοιες αλλαγές και στα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών, τα οποία παρέχουν προστασία από απάτη, αθέμιτες πρακτικές ή προβλήματα που οφείλονται στα συστήματα λειτουργίας, αλλά όχι από τον επενδυτικό κίνδυνο.

Η αποζημίωση που θα καταβάλλεται στους επενδυτές θα αυξηθεί από το ελάχιστο όριο 20.000 ευρώ σε σταθερό ποσό 50.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η προστασία από απάτες τύπου Μέιντοφ.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν για έγκριση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Ανακοινώθηκαν επίσης σχέδια για την επέκταση παρόμοιας προστασίας και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων, αλλά προς το παρόν δεν ισχύουν κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Έχει όμως δρομολογηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση DeutschEnglishfrançais.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι