Навигационна пътека

Схеми за гарантиране на депозитите - част 2 - 12/07/2010

Прасенце касичка с евро банкноти ©ЕС

Предложения за подобряване на защитата на притежателите на банкови сметки и инвеститорите на дребно и създаване на подобни схеми за застрахователните полици.

Днес Комисията представи предложение за нови правила за по-добра защита на клиентите на банки, инвестиционни дружества или застрахователни компании, които претърпяват фалит. Правилата са част от усилията за възвръщане на доверието във финансовите услуги.

Пакетът DeutschEnglishfrançais е последната добавка към значителен обем законодателни мерки на ЕС, наложили се в резултат на финансовата криза и насочени към повишаване на прозрачността и отчетността на финансовия сектор.

Една част от него се отнася до закон на ЕС, който изисква от държавите да разполагат с финансови схеми за възстановяване на средствата на вложителите в случаи на банкови фалити и определя минимален размер на гаранцията.

Миналата година ЕС повиши минимума от 20 000 евро на 50 000 евро като част от двуетапен процес, който ще доведе до установяване на покритие в размер на 100 000 евро до края на тази година.

По-високият размер на гаранцията ще предотврати сривовете на банки, предизвикани от клиенти, които преместват своите депозити в държави с по-добри гаранции, както стана в резултат на паниката през 2008 г. през първите седмици на кризата в Европа.

Новите правила ще определят по-кратък срок за изплащане на депозитите на вложителите. Понастоящем банките разполагат с три месеца. Комисията иска влоговете да се изплащат в срок от една седмица след фалита - както в САЩ.

Друго предложение е насочено към облекчаване на притесненията, че националните схеми за гарантиране на депозити не разполагат с достатъчно средства. Банките редовно ще внасят средства в схемите, като размерът на вноските на по-рисковите банки ще бъде по-голям. Ако се налага, схемите ще могат да заемат средства една от друга.

Преразгледаното законодателство не е ограничено само до сметки на домакинства и ще разшири покритието на гаранцията и за предприятията, понастоящем изключени от някои национални схеми. То ще позволява и възстановяването на средства в различни валути.

Комисията призовава към подобни промени и в схемите за обезщетения на инвеститори. Схемите предлагат защита срещу измами, злоупотреби или проблеми с операционни системи, но не и срещу инвестиционни рискове.

Размерът на обезщетението за инвеститори ще се повиши от минимум 20 000 евро на фиксирана сума от 50 000 евро. Ще има по-голяма защита от измами подобни на пирамидата на Мадоф.

Предложенията следва да бъдат одобрени от Съвета на ЕС и Европейския парламент.

Бяха обявени и плановете за прилагане на подобни гаранции и за застрахователните полици. Някои държави вече разполагат със схеми за гарантиране на застрахователни полици, но не съществуват общоевропейски правила. В момента се провежда обществена консултация по въпроса DeutschEnglishfrançais.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки