Sökväg

Skatteläget i EU - 28/06/2010

Närbild på tullblankett© EU

Den ekonomiska krisen har lett till lägre skatter, visar rapport från Eurostat.

Rapporten Deutsch (de) English (en) français (fr) bygger på 2008 års skatteintäkter, så det finns ännu ingen fullständig bild av krisens effekter. Eurostat försöker ändå redogöra för hur skattepolitiken har förändrats på grund av krisen, och tar i sin bedömning hänsyn till initiativ som kom så sent som i våras.

EU-invånarna fick vissa skattelättnader under 2008, framförallt i form av lägre inkomstskatt och företagsskatt – regeringarnas sätt att försöka mildra konsekvenserna av krisen. Men skattebördan i de 27 EU-länderna är fortfarande högre än i resten av världen, framförallt på grund av våra generösa välfärdssystem.

Bördan kommer knappast att minska under de kommande åren. De flesta länder har ont om pengar efter den senaste tidens utgifter för att få ordning på ekonomin.

Under 2008 gick omkring 39,3 % av bruttonationalprodukten till statskassan. Därmed minskade skattetrycket för första gången på fyra år (0,4 procentenheter lägre än 2007). Trots det var skattetrycket fortfarande över en tredjedel större än i USA och Japan.

Skattetrycket skiljer sig mycket åt inom EU, från 28 % i Rumänien till 48,2 % i Danmark. Trycket är i allmänhet större i de länder som varit med länge i EU.

Många länder har i praktiken sänkt inkomstskatten – oftast i form av höjda avdrag – för att få hushållen att spendera mer och därmed sätta fart på ekonomin.

Sverige har den högsta inkomstskatten i EU med 56,4 %. Därefter följer Belgien (53,7 %) och Nederländerna (52 %). Längst ner på listan finns Bulgarien (10 %) samt Litauen och Tjeckien (båda 15 %).

Företagskatten – som har sjunkit de senaste åren – sjönk eller låg kvar på samma nivå. Den genomsnittliga skattesatsen är nu 23,2 % jämfört med 35,3 % år 1995.

Den genomsnittliga standardmomsen har i år ökat till 20,2 %. Det kan jämföras med 19,8 % år 2009 och 19,2 % år 2000.

Skatten på arbete – arbetstagarens inkomstskatt och arbetsgivarens sociala avgifter – stod för omkring 34 % av de totala skatteintäkterna. Det är ungefär samma andel som tidigare.

Konsumtionsskatterna (punktskatt och moms) står för omkring en fjärdedel av skatteintäkterna. Dessa skatter minskade med 0,7 procentenheter under 2008, vilket är den största årliga minskningen hittills och ett tecken på hur allvarlig krisen är.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar