Navigacijska pot

Davki v času krize - 28/06/2010

Carinski obrazec  © EU

Nekateri davki so se zaradi krize znižali, pravi zadnje poročilo Eurostata.

Poročilo Deutsch (de) English (en) français (fr) se opira na davčne prihodke iz leta 2008, celoten učinek krize zato še ni v celoti znan. Da pa bi bila slika čim bolj popolna, poročilo tudi analizira, kako se je na krizo odzvala davčna politika, pri čemer upošteva tudi ukrepe, sprejete spomladi letos.

Kar zadeva davke, so si Evropejci leta 2008 na splošno nekoliko oddahnili. Vlade so poskušale učinek krize omiliti predvsem z nižjim davkom na plače in na dohodek pravnih oseb. Vendar je davčna obremenitev v 27 državah članicah EU v povprečju še vedno višja kot drugod po svetu, predvsem zaradi večjih socialnih pravic.

Zelo malo je verjetno, da bi se davčna obremenitev v prihodnosti znižala, saj so države zaradi velike javne porabe, s katero so reševale gospodarstvo, na tesnem z denarjem.

Leta 2008 se je v državne blagajne steklo približno 39,3 % bruto domačega proizvoda – delež davkov se je torej po štirih letih prvič zmanjšal (za 0,4 odstotne točke v primerjavi z letom 2007). Kljub temu je bil še vedno za tretjino višji kot v Ameriki ali na Japonskem.

Delež davkov v BDP se po državah močno razlikuje, od 28 % v Romuniji do 48,2 % na Danskem, na splošno pa je v starejših članicah EU višji.

V številnih državah so razbremenili osebne dohodke, bolj s povečanjem socialnih prejemkov kot z znižanjem davka, saj si vlade prizadevajo dvigniti porabo v gospodinjstvih in tako utrditi gospodarstvo.

Najvišji davek na plače imajo Švedi (56,4 %), Belgijci (53,7 %) in Nizozemci (52 %), najnižjega pa Bolgari (10 %), Čehi in Litovci (oboji 15 %).

Davek na dohodek pravnih oseb, ki se že nekaj let znižuje, je ostal nespremenjen ali se je znižal. V povprečju znaša zdaj 23,2 %, medtem ko je leta 1995 znašal 35,3 %.

Davek na dodano vrednost se je leta 2010 v povprečju povzpel na 20,2 %, medtem ko je leta 2009 znašal 19,8 %, leta 2000 pa 19,2 %.

Delež davkov na osebni dohodek in socialnih prispevkov skupaj je znašal 34 % vseh davčnih prilivov, približno toliko kot prejšnja leta.

Prihodek iz davka na potrošnjo, približno četrtina davčnih prilovov, se je leta 2008 znižal za 0,7 odstotnih točk, kar je največje znižanje v posameznem letu in najbolj zgovorno kaže, kako huda je kriza.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave