Navigačný riadok

Najnovšia správa o trendoch v oblasti zdaňovania v EÚ - 28/06/2010

Detail colnej deklarácie © EU

Z práve uverejnenej správy úradu Eurostat vyplýva, že následkom krízy mierne klesli dane.

Správa Deutsch (de) English (en) français (fr) vychádza z daňových údajov za rok 2008, takže úplný dosah krízy ešte stále nie je zrejmý. S cieľom poskytnúť komplexnejší obraz sa správa zameriava aj na zmeny, ktoré kríza priniesla v oblasti daňovej politiky, a zohľadňuje opatrenia zavádzané na jar tohto roku.

V roku 2008 sa celkovo daňové zaťaženie Európanov mierne znížilo, najmä v dôsledku zníženia dane z príjmov právnických a fyzických osôb, prostredníctvom ktorého chceli vlády zmierniť dosah hospodárskej krízy. V porovnaní so zvyškom sveta však daňové zaťaženie v 27 členských štátoch EÚ ostáva v priemere vysoké – hlavnou príčinou sú rozsiahle systémy sociálneho zabezpečenia.

Neočakáva sa, že by toto bremeno v nasledujúcich rokoch pokleslo, keďže štátne pokladnice sú prázdne v dôsledku masívnych výdavkov na stabilizáciu hospodárstiev.

V roku 2008 putovalo do štátneho rozpočtu 39,3 % hrubého domáceho produktu, čo znamená, že po prvýkrát za štyri roky miera daňového zaťaženia klesla (o 0,4 percentuálneho bodu oproti roku 2007). Aj napriek tomu bola skoro o tretinu vyššia ako v USA a Japonsku.

Podiel daňového zaťaženia k HDP je v rámci EÚ značne nerovnomerný, kolíše od 28 % v Rumunsku po 48,2 % v Dánsku, všeobecne je však vyšší v starých členských štátoch EÚ.

Veľa štátov ponúklo svojim občanom úľavy na dani z príjmov, vo väčšine prípadov skôr vo forme zvýšenia nezdaniteľných čiastok, než zníženia sadzby dane. Týmito opatreniami sa vlády snažili podporiť domácnosti k väčším výdavkom.

Najvyššie horné sadzby dane z príjmov boli vo Švédsku (56,4 %), Belgicku (53,7 %) a v Holandsku (52 %). Naopak najnižšie boli v Bulharsku (10 %), v Českej republike a Litve (v oboch prípadoch 15 %)

Dane z príjmov právnických osôb, ktoré niekoľko rokov klesali, v tomto trende pokračovali alebo ostali nezmenené. Priemerná sadzba dane PO je v súčasnosti 23,2 % (pre porovnanie v roku 1995 to bolo 35,3 %)

Priemerná základná sadzba DPH vzrástla v roku 2010 na 20,2 % z hodnoty 19,8 % v roku 2009. V roku 2000 bola 19,2 %.

Daňové zaťaženie práce (súčet dane z príjmu a odvodov) tvorilo zhruba 34 % daňových príjmov, čo je takmer nezmenený stav.

Príjmy zo spotrebných daní, ktoré tvoria približne štvrtinu daňových príjmov, sa v roku 2008 prepadli o 0,7 percentuálneho bodu. Ide o najväčší prepad za jeden rok a signalizuje závažnosť krízy.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy