Cosán nascleanúna

An tuarascáil is déanaí faoi threochtaí cánachais san AE - 28/06/2010

Gar-amharc ar fhoirm custaim © AE

Taispeánann tuarascáil nuafhoilsithe Eurostat gur ísligh an ghéarchéim roinnt cánacha.

Ar fháltais cánach 2008 atá an tuarascáil Deutsch (de) English (en) français (fr) bunaithe, mar sin ní léir fós tionchar iomlán na géarchéime. Chun pictiúr níos iomláine a thabhairt, tá cuntas ann, leis, faoi conas a d'athraigh an ghéarchéim an beartas cánach, agus bearta ón earrach seo á meas chomh maith.

Ar an mórgóir, fuair Eorpaigh faoiseamh éigin ó chánacha in 2008, go príomha trí íslithe i gcáin phearsanta is chorparáideach agus rialtais ag iarraidh tionchar na géarchéime geilleagraí a mhaolú. Ach fanann ualach cánach an AE gona 27 tír ard, ar an meán, i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan - go háirithe i ngeall ar ár gcórais fhairsinge leasanna.

Ní dócha go laghdóidh an t-ualach sna blianta romhainn, óir tá formhór na dtíortha gann in airgead tirim d'éis dóibh an-chuid a chaitheamh chun tacú lena ngeilleagair.

In 2008, chuaigh thart ar 39.3% den olltáirgeadh intíre go ciste an rialtais - an chéad uair le ceithre bliana gur laghdaigh an cóimheas cánach (síos 0.4% ó 2007). Bíodh sin mar atá, bhí sé fós breis is trian níos airde ná i SAM agus sa tSeapáin.

Tá an cóimheas teacht isteach cánach le OTI an-éagsúil ar fud an AE, ó 28% sa Rómáin go 48.2% sa Danmhairg, ach de ghnáth is airde sna seantíortha AE é.

Thug cuid mhaith tíortha faoiseamh do cháiníocóirí san ioncam pearsanta, níos minice trí mhéaduithe liúntas seachas trí íslithe cánach, agus rialtais ag iarraidh caiteachais teaghlaigh a mhéadú chun a ngeilleagair a spreagadh.

Faightear na rátaí ioncaim phearsanta is airde sa tSualainn (56.4%), sa Bheilg (53.7%) agus san Ísiltír (52.0%), agus na cinn is ísle sa Bhulgáir (10.0%), i bPoblacht na Seice agus sa Liotuáin (15.0% an ceann).

D'fhan cánacha corparáideacha - a bhíodh ag titim le blianta - mar an gcéanna nó d'isligh siad. Tá an meán ag 23.2% anois, i gcomparáid le 35.3% i 1995.

Ardaíodh an méanráta caighdeánach CBL go 20.2% in 2010 ó 19.8% in 2009. Bhíodh sé ag 19.2% in 2000.

B'ionann cánacha saothair - cáin ioncaim phearsanta is ranníocaíochtaí leasa shóisialta le chéile - agus thart ar 34% na bhfáltas cánach uile, mórán mar a bhíodh.

D'ísligh an teacht isteach ó chánacha ar thomhaltóirí, arb ionann é is thart ar cheathrú na bhfáltas cánach, 0.7% in 2008, an titim is mó ar taifead do bhliain amháin agus teist ar dhéine na géarchéime.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links