Navigointipolku

Verotus keveni EU:ssa vuonna 2008 - 28/06/2010

Tulli-ilmoituslomake ja laskukone © EU

EU:n tilastotoimiston tuoreen raportin mukaan talouskriisin ensimmäinen vaihe vähensi jonkin verran veropainetta.

Eurostatin raportti Deutsch (de) English (en) français (fr) perustuu vuoden 2008 verotuloihin, joten talouskriisin vaikutukset eivät käy siitä kokonaisuudessaan ilmi. Raportissa tarkastellaan myös sitä, miten kriisi on muuttanut veropolitiikkaa. Siinä muun muassa arvioidaan tänä keväänä käynnistettyjä toimia.

Euroopan kansalaisten veropaine aleni jonkin verran vuonna 2008. EU-maiden hallitukset pyrkivät lieventämään talouskriisin vaikutuksia ja alensivat etenkin yhtiö- ja tuloveroja. Keskimääräinen veroaste on 27 jäsenvaltion EU:ssa kuitenkin edelleen korkeampi kuin muualla maailmassa. Tämä johtuu etenkin mittavasta hyvinvointijärjestelmästä.

Verorasitus ei ole myöskään kevenemässä lähivuosina, sillä kalliiden elvytystoimien jälkeen useimpien EU-maiden on nyt lisättävä julkisen talouden tulovirtoja.

Vuonna 2008 noin 39,3 prosenttia bruttokansantuotteesta kerättiin veroina valtion kassaan. Tämä merkitsi veropaineen kevenemistä ensimmäisen kerran neljään vuoteen. Lasku oli 0,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2007. Siitä huolimatta veropaine oli yli kolmanneksen korkeampi kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa.

Verotulojen määrä suhteessa BKT:hen on erittäin epätasaisesti jakautunut EU:ssa ja vaihtelee Romanian 28 prosentista Tanskan 48,2 prosenttiin. Yleisesti veropaine on korkeampi ns. ”vanhoissa” EU-maissa.

Monien veronmaksajien käytettävissä olevat tulot kuitenkin kasvoivat jonkin verran, useimmiten pikemminkin verovähennysten kuin verojen alenemisen ansiosta. Tämä johtui EU-maiden halusta voimistaa kotitalouksien kulutusta talouden elvyttämiseksi.

Korkeimmat tuloveroluokat ovat Ruotsissa (56,4 %), Belgiassa (53,7 %) ja Alankomaissa (52,0 %), ja alhaisimmat Bulgariassa (10,0 %) sekä Tšekissä ja Liettuassa (15,0 %).

Yhtiöveroaste, joka on alentunut jo useita vuosia, säilyi joko samana tai keveni. Keskimääräinen veroaste on nyt 23,2 prosenttia, kun se vuonna 1995 oli vielä 35,3 prosenttia.

Keskimääräinen arvonlisäveroprosentti nousi 20,2:een vuonna 2010, kun se vuotta aikaisemmin oli 19,8. Vuonna 2000 alv oli EU:ssa keskimäärin 19,2 prosenttia.

Työn verottamisen, eli tuloverojen ja sosiaaliturvamaksujen, osuus verotuloista säilyi lähes samana ja oli noin 34 prosenttia.

Kulutusveroista saadut tulot, jotka muodostavat noin neljänneksen verotuloista, supistuivat 0,7 prosenttiyksiköllä vuonna 2008. Kyseessä on näiden tulojen suurin lasku yhden vuoden aikana, mikä osaltaan kuvastaa kriisin vakavuutta.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä