Διαδρομή πλοήγησης

Οι τελευταίες φορολογικές τάσεις στην ΕΕ - 28/06/2010

Τελωνειακό έντυπο© EU

Έκθεση της Eurostat δείχνει ότι η κρίση συνέβαλε στη μείωση ορισμένων φόρων.

Η έκθεση Deutsch (de) English (en) français (fr) της Eurostat βασίζεται στα φορολογικά έσοδα του 2008, και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο αντίκτυπος της κρίσης. Προκειμένου να δώσει μια πληρέστερη εικόνα, η έκθεση εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η κρίση επηρέασε τη φορολογική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν την περασμένη άνοιξη.

Σε γενικές γραμμές, το 2008 οι Ευρωπαίοι επωφελήθηκαν από κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, κυρίως μέσω της μείωσης της φορολογίας εταιρειών και φυσικών προσώπων, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η φορολογική επιβάρυνση στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατά μέσο όρο υψηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, κυρίως λόγω των εκτεταμένων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Η επιβάρυνση αυτή είναι μάλλον απίθανο να μειωθεί τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω των μεγάλων ποσών που δαπάνησαν για να στηρίξουν τις οικονομίες τους.

Το 2008, τα φορολογικά έσοδα του κράτους αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 39,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είναι η πρώτη φορά σε διάστημα τεσσάρων ετών που το ποσοστό των εσόδων αυτών εμφανίζεται μειωμένο (κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007). Εντούτοις, εξακολουθεί να είναι πάνω από το ένα τρίτο υψηλότερο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ και κυμαίνονται από 28% στη Ρουμανία έως 48,2% στη Δανία, ενώ τείνουν να είναι υψηλότερα στις παλαιότερες χώρες της ΕΕ.

Πολλές χώρες, στην προσπάθειά τους να τονώσουν την κατανάλωση των νοικοκυριών προκειμένου να στηρίξουν τις οικονομίες τους, ενίσχυσαν το εισόδημα των φορολογουμένων κυρίως μέσω φοροελαφρύνσεων παρά περικοπών των φορολογικών συντελεστών.

Οι χώρες με την υψηλότερη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η Σουηδία (56,4%), το Βέλγιο (53,7%) και οι Κάτω Χώρες (52,0%), και αυτές με τη χαμηλότερη είναι η Βουλγαρία (10,0%), η Τσεχική Δημοκρατία και η Λιθουανία (αμφότερες 15,0%).

Οι φορολογικοί συντελεστές εταιρειών, οι οποίοι ακολουθούσαν πτωτική πορεία επί σειρά ετών παρέμειναν οι ίδιοι ή μειώθηκαν. Το μέσο ποσοστό είναι τώρα 23,2%, σε σχέση με 35,3% το 1995.

Ο μέσος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξήθηκε σε 20,2% το 2010 από 19,8% το 2009. Το 2000 ήταν 19,2%.

Η φορολόγηση εργασίας, που περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και τις κοινωνικές εισφορές, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και αντιπροσωπεύει το 34% περίπου των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης, που αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο περίπου των φορολογικών εσόδων, σημείωσαν μείωση ρεκόρ κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2008, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της κρίσης.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι