Sti

Seneste rapport om skattetendenser i EU - 28/06/2010

Toldblanket © EU

Ny rapport fra Eurostat viser, at krisen har medført lavere skatter.

Rapporten Deutsch (de) English (en) français (fr) er baseret på skatteindtægterne for 2008, så følgerne af krisen er endnu ikke helt tydelige. For at give et mere fuldstændigt billede ser rapporten også på, hvordan krisen har påvirket skattepolitikken, og den tager højde for initiativer, der kom så sent som i foråret.

Overordnet set kunne europæerne glæde sig over lavere skatter i 2008, for det meste i form af nedsættelser i person- og selskabsskatten. De kom, fordi regeringerne prøvede at afbøde konsekvenserne af finanskrisen. Men den gennemsnitlige skat i de 27 EU-lande ligger stadig højt i forhold til resten af verden – mest på grund af vores omfattende velfærdssystemer.

Skattebyrden kan ikke ventes at falde i de kommende år, fordi de fleste lande har investeret kraftigt i at beskytte deres økonomier og nu mangler penge.

I 2008 gik omkring 39,3 % af bruttonationalproduktet til statskassen. Dermed faldt skatteprocenten for første gang i fire år (med 0,4 procentpoint i forhold til 2007). Men tallet lå stadigvæk en tredjedel højere end i USA og Japan.

Skattebyrden i procent af BNP varierer meget mellem EU-landene – fra 28 % i Rumænien til 48,2 % i Danmark – og ligger generelt højere i de "gamle" EU-lande.

Mange lande gav skatteyderne en lavere personskat. Men det skete mere i form af øgede fradrag end lavere skatter, fordi regeringerne ville have husstandene til at øge forbruget, så økonomien også kunne få et løft.

De højeste personskatter var i Sverige (56,4 %), Belgien (53,7 %) og Holland (52,0 %). De laveste var i Bulgarien (10,0 %), Tjekkiet og Litauen (begge 15,0 %).

Selskabsskatten – som er faldet gennem årene – blev holdt konstant eller faldt ligefrem. Gennemsnittet er nu 23,2 % sammenlignet med 35,3 % i 1995.

Den gennemsnitlige moms steg til 20,2 % i 2010 fra 19,8 % i 2009. Den var på 19,2 % i oktober 2000.

Skatten på arbejde – personskat sammen med de forskellige arbejdsmarkedsbidrag – tegnede sig for omkring 34 % af de samlede skatteindtægter, og det er nogenlunde uændret.

Indtægterne fra afgifter, som tegner sig for omkring en fjerdedel af de samlede skatteindtægter, faldt med hele 0,7 procentpoint i 2008. Det er det største fald på et enkelt år og viser, hvor alvorlig krisen har været.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links