Sökväg

EU kräver finansiella reformer på G20-mötet - 25/06/2010

G20-mötet, Toronto, Kanada © SMO

G20-ländernas stats- och regeringschefer, finansministrar och centralbankschefer möts i Toronto den 26-27 juni. Temat är givet: hur ska vi ta oss ur finanskrisen?

På mötet kommer EU att representeras av kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy. De kommer till Toronto med tydliga EU-prioriteringar.

Den viktigaste frågan är hur man ska kunna uppnå en stark och hållbar tillväxt. EU och de andra deltagarna är överens om att det behövs en samordnad strategi för att komma ur den aktuella krisen. Både de politiska lösningarna och de offentliga finanserna måste vara hållbara på medellång och lång sikt.

EU vill också se ytterligare reformer av finansmarknaderna. Ett exempel på det är nyheten om att EU kommer att publicera resultaten av bankernas stresstester i juli.

EU har också uppmanat sina medlemsländer att införa skatt på finansinsitut. En sådan skatt skulle kunna bidra till att bördorna fördelas bättre och motivera de finansiella aktörerna att ta färre risker. EU betonar dock att diskussionerna om bankskatter och skatter på finansiella transaktioner måste föras på en internationell nivå så att bankerna kan konkurrera på lika villkor.

EU hoppas att mötet i Toronto ska bana väg för konkreta resultat vid G20-mötet i Seoul i november, t.ex. stöd för en världshandel utan protektionism.

G20 bildades 1999 och samlar politiska och ekonomiska ledare från 19 länder samt EU. Deltagarländerna representerar omkring 90 % av världens bruttonationalinkomst och 80 % av världshandeln.

Följ José Manuel Barroso under toppmötet

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar