Navigačný riadok

Priority EÚ na samite G20 - udržateľný rast a reforma finančného sektora - 25/06/2010

Samit G20, Toronto, Kanada © SMO

Lídri štátov G20, ministri financií a guvernéri centrálnych bánk sa 26. - 27. júna stretnú v Toronte, aby prediskutovali možnosti oživenia ekonomiky po finančnej kríze

Úniu bude na stretnutí zastupovať predseda Komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej Rady Herman van Rompuy. Do Toronta cestujú s jasným zoznamom európskych priorít.

Najdôležitejším bodom ich agendy je zabezpečenie vysokého a udržateľného rastu. EÚ a ostatní členovia G20 sa zhodujú na tom, že by sa mala vypracovať koordinovaná stratégia oživenia, ktorá zaručí, že politické smerovania a verejné financie budú udržateľné v stredno- a dlhodobom horizonte.

EÚ chce pokračovať v reforme finančných trhov, čo je zjavné aj z vyhlásenia, podľa ktorého sa v júli zverejnia výsledky záťažových testov bánk.

Ďalším bodom na zozname je daň pre finančné inštitúcie. EÚ už vyzvala členské štáty, aby takýto nástroj zaviedli. Aj keď by daň mohla prispieť k spravodlivejšiemu rozloženiu finančnej záťaže v prípade záchrany bánk a k obmedzeniu príliš rizikových investičných transakcií, EÚ sa domnieva, že diskusie o takomto riešení a o zdaňovaní globálnych finančných transakcií by mali pokračovať na medzinárodnej úrovni, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých.

EÚ dúfa, že vďaka stretnutiu v Toronte sa na novembrovom stretnutí G20 v Soule dosiahne reálny pokrok nielen v tejto oblasti, ale aj pokiaľ ide o odstránenie protekcionistických bariér vo svetovom obchode.

Skupina G20 bola vytvorená v roku 1999 a tvoria ju politickí a finanční lídri 19 štátov a predstavitelia Európskej únie. Toto zoskupenie predstavuje 90 % celosvetového HDP a 80 % svetového obchodu.

Sledujte prácu predsedu Barrosa na samite

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy