Navigācijas ceļš

ES nostāja G20 valstu sanāksmē: ilgtspējīga izaugsme un finanšu reforma - 25/06/2010

G20 valstu sanāksme Toronto, Kanādā © SMO

20 ekonomiski visattīstītāko valstu vadītāji, finanšu ministri un centrālo banku prezidenti 26. un 27. jūnijā pulcēsies Toronto, kur spriedīs par izkļūšanu no pasaules finanšu krīzes.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu G20 valstu sanāksmē pārstāvēs Eiropas Savienību kopā ar Eiropadomes priekšsēdētāju Hermani van Rompeju. Viņi uz Toronto dodas ar skaidrām prioritātēm kabatā.

Pirmais risināmais jautājums ir tas, kā nodrošināt dinamisku un ilgtspējīgu izaugsmi. ES un pārējās G20 grupas valstis ir vienisprātis, ka vajadzīga saskaņota stratēģija, lai izkļūtu no pašreizējās krīzes, tādējādi nodrošinot politikas un publisko finanšu ilgtspēju vidējā un ilgākā termiņā.

ES mērķis ir turpināt finanšu tirgus reformas. Šajā sakarībā tā ir apņēmusies jūlijā atklāt banku "stresa testu" rezultātus.

Vēl ES dienaskārtībā ir jautājums par finanšu iestāžu nodokli, kuru dalībvalstis ir aicinātas ieviest. Šāds nodoklis pasargātu nodokļu maksātājus banku maksātnespējas gadījumā un mudinātu finanšu tirgus dalībniekus neuzņemties pārāk lielu risku. ES uzsver, ka diskusijām par šāda nodokļa mehānismu un, iespējams, arī par finanšu darījumu nodokli, kas būtu piemērojams kredītiestādēm visā pasaulē, jāturpinās starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu visiem vienādus nosacījumus.

ES cer, ka Toronto sanāksmē izdosies sagatavot augsni, lai panāktu būtisku progresu G20 valstu sanāksmē Seulā, kas plānota 2010. gada novembrī, un atbalstīs nostāju, ka pasaules tirdzniecībai jāturpinās bez protekcionisma tendencēm.

Ekonomiski spēcīgāko valstu grupa G20 izveidojās 1999. gadā, un tā regulāri rīko sanāksmes, kur tiekas 19 pasaules valstu un Eiropas Savienības politikas un finanšu vadītāji. Šajās valstīs saražo ap 90 % no pasaules nacionālā kopprodukta, un to ziņā ir 80 % no pasaules tirdzniecības.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu sanāksmē

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites