Cosán nascleanúna

Léanta fiachas, cánacha banc is plean fáis ar bharr an chláir ag cruinniú mullaigh AE - 18/06/2010

Aghaidh fhoirgneamh na Comhairle sa Bhruiséil © EU

Bearta na gceannairí chun tacú le muinín i gcobhsaíocht airgeadais na hEorpa agus rialachas geilleagrach a neartú.

Chinn ceannairí an AE torthaí na dtástálacha leanúnacha ar bhainc na hEorpa a nochtadh chun cobhsaíocht airgeadais an Aontais, in ainneoin ualach na bhfiach, a athdheimhniú do na margaí

Spreag Uachtarán an Choimisiúin, Jose Manuel Barroso, na ceannairí go tréan chun torthaí na dtastálacha struis a nochtadh, óir léiríonn siadsan cumas an bhainc chun turraingí sa gheilleagar a sheasamh.

"Ba cheart go maolódh sé sin imní na n-infheisteoirí trí dhrochamhras gan bhonn a dhíbirt nó trí aghaidh a thabhairt ar aon fhadhb eile," ar seisean. Tá 25 de na bainc is mó san Eoraip faoi thástáil, is tá súil le torthaí sa dara leath Iúil.

Fairis sin, d'aontaigh na ceannairí cniogbheartú ar rialtais ná smachtaíonn caiteachas, ag machnamh dóibh ar smachtbhannaí nua ar lucht briste rialacha, scrúdan níos deine ar leibhéil fiachas agus breis maoirseachta ar bheartais gheilleagracha a chéile.

Roimh chruinniú mullaigh an G20 an tseachtain seo chugainn in Toronto, thacaigh siad le cánacha ar fhorais airgeadais chun priacail a theorannú agus costas aon teipeanna banc feasta a spáráil ar na cáiníocóirí. Agus d'aontaigh siad brú ar na ceannairí domhanda chun féidearthacht cánach ar idirbhearta airgeadais a iniúchadh.

Deineadh na cinntí ag cruinniú mullaigh sa Bhruiséil an 17 Meitheamh, ag a nglacadh le plean chun fás a spreagadh sna deich mbliana romhainn agus inar aontaíodh breis smachtbhannaí a fhorchur ar an Iaráin de dheasca a cláir núicléach. Tugadh solas glas don Íoslainn a hiarratas ar bhallraíocht san AE a chur ar aghaidh, agus glacfaidh an Eastóin an euro an bhliain seo chugainn.

D'imir an ghéarchéim ár ar airgeadas poiblí, le rialtais ag tógáil iasachtaí ollmhóra chun bainc a tharrtháil is fás a spreagadh. Anois agus an geilleagar ag feabhsú, tá faoin straitéis Eoraip 2020 DeutschEnglishfrançais díriú ar smacht buiséadach is ar leasuithe struchtúrtha seachas ar chaiteachas chun spreagtha.

Don chéad uair san AE, ceanglaíonn an plean ar rialtais spriocanna náisiúnta a shocrú - arna mbunú ar phleananna mionsonraithe - ionas go sroichfidh an AE cuspóirí cainníochtúla faoi fhostaíocht, oideachas, bochtanas, athrú na haeráide agus taighde is forbairt. Déanfar faireachán ar an gcur i bhfeidhm.

 

Straitéis fáis "Eoraip 2020" DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links