Sti

Gæld, bankskatter og vækstplan i centrum på EU-topmøde - 18/06/2010

Spejlfacade på Rådets bygning i Bruxelles © EU

Ledere kæmper for at genoprette tilliden til den økonomiske stabilitet i EU og styrke den økonomiske styring.

EU's ledere har besluttet at offentliggøre resultaterne af de igangværende tests af bankerne i EU for at vise markederne, at landene er økonomisk stabile trods den tunge gældsbyrde.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, har kraftigt opfordret stats- og regeringscheferne til at offentliggøre resultaterne af de såkaldte stresstests, som er en målestok for, om en bank kan klare økonomiske kriser.

"Det vil være en stor lettelse for investorerne. Enten fordi uberettigede bekymringer forsvinder, eller fordi man kan tage fat på eventuelle udestående problemer", udtaler han. 25 af de største banker i EU bliver undersøgt, og de endelige resultater ventes i anden halvdel af juli.

Lederne blev også enige om at slå hårdt ned på lande, der bruger mere, end de har råd til. Samtidig har de overvejet nye straffe til overtrædere, tættere overvågning af gældsniveauerne og mere tilsyn med hinandens økonomiske politikker.

Som optakt til G20-topmødet, der holdes i Toronto i næste uge, bakkede de op om skatter på finansielle institutioner for at inddæmme risici og spare skatteyderne for udgifter, hvis banker går fallit. Og de blev enige om at forsøge at sælge muligheden for en skat på finanstransaktioner, når de mødes med de andre verdensledere.

Beslutningerne blev truffet på et topmøde i Bruxelles den 17. juni. Samtidig blev der vedtaget en plan, der skal skabe mere vækst i det kommende årti og en aftale om at indføre nye sanktioner mod Iran på grund af landets atomprogram. Island fik grønt lys til at gå videre med sin ansøgning om EU-medlemskab, og Estland kan indføre euroen til næste år.

Krisen har været en katastrofe for de offentlige finanser, fordi landene lånte store beløb for at redde bankerne og skabe vækst. Nu, hvor det går bedre med økonomien, skifter Europa 2020-strategien DeutschEnglishfrançais fokus fra at hjælpe væksten på vej til budgetdisciplin og strukturreformer.

For første gang i EU's historie skal regeringerne ifølge planen fastsætte nationale mål - på grundlag af detaljerede planer - for at hjælpe EU med at nå kvantitative mål for beskæftigelse, uddannelse, fattigdom, klimaforandringer og forskning og udvikling. Der vil blive holdt et vågent øje med resultaterne.

 

Vækststrategi Europa 2020 DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links