Sökväg

Cypern, Danmark och Finland också på observationslistan - 16/06/2010

2-euromynt © EU

EU-kommissionen anser att tolv andra länder har tagit krafttag för att få sina budgetunderskott under kontroll.

Cypern, Danmark och Finland finns nu bland de EU-länder som har så stora budgetunderskott att de kan utgöra ett hot mot den ekonomiska stabiliteten i EU. EU-kommissionen rekommenderar att de förs upp på listan över länder vars offentliga finanser ska övervakas.

Kommissionen gör i en ny rapport bedömningen att tolv medlemsländer har vidtagit effektiva åtgärder för att komma till rätta med sina underskott. De har gjort nedskärningar i de offentliga utgifterna och ska öka intäkterna i linje med vad de tidigare har lovat. Bland dem finns Irland, Italien, Portugal och Spanien - de fyra länder som står i centrum för oron över för höga statsskulder i euroområdet.

Tyskland ska införa skattelättnader för att öka den inhemska konsumtionen. Det finns nämligen en oro för att landets stora handelsöverskott kan skada de övriga EU-länderna. Men landet ska enligt planerna också minska sitt budgetunderskott från nästa år.

I rapporten har man också tittat på statsfinanserna i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Österrike.

Kommissionen har slagit fast sista datum då Cypern, Danmark och Finland ska ha korrigerat sina underskott, vilket man gör för alla länder som övervakas. Finland ska ha fått kontroll över sitt underskott till 2011. Cypern och Danmark får mer tid på sig, till 2012 respektive 2013.

Cyperns underskott var 6,1 % av BNP förra året. För 2010 tros underskottet bli 5,4 % i Danmark och 4,1 % i Finland.

Det verkade tills helt nyligen gå bra för dessa länder. EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn sade att den plötsliga omsvängningen visar på allvaret hos den ekonomiska krisen, som har ställt till det ordenligt för regeringarna.

Gränsen på 3 % för underskott ingår i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Den ska förhindra att det uppstår obalanser som kan undergräva förtroendet för euroområdet, vilket inträffade förra månaden i samband med den grekiska skuldkrisen.

 

Läs mer om EU:s förfarande vid alltför stora underskott English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar