Navigačný riadok

Nadmerné schodky - na zoznam pribudli Cyprus, Dánsko a Fínsko - 16/06/2010

Euromince © EÚ

12 štátov prijalo účinné opatrenia na konsolidáciu svojich rozpočtov.

Cyprus, Dánsko a Fínsko skĺzli medzi krajiny, ktorých rozpočtové schodky sa dostali na úroveň, ktorá môže mať negatívny vplyv na širšie európske hospodárstvo. Komisia teraz vydala odporúčanie, aby boli pridané na zoznam štátov, u ktorých sa vyžaduje ďalšie preskúmanie verejných financií.

Sľub uskutočniť kroky, ktoré Komisia považuje za účinné na zamedzenie zadlžovania, napr. obmedzenie vládnych výdavkov a opatrenia na podporu oživenia hospodárstva, doteraz splnilo 12 štátov. Medzi nimi aj Írsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko - 4 štáty, ktoré sa ocitli v centre obáv o udržateľnosť vládnych dlhov v eurozóne.

Nemecko prijalo medzičasom opatrenia na podporu spotrebiteľských výdavkov v reakcii na kritiku, že jeho masívny obchodný prebytok škodí ostatným hospodárstvam v EÚ. Okrem toho predstavilo opatrenia na zníženie schodku na nasledujúce roky počnúc rokom 2011.

Medzi ďalšie krajiny, ktoré boli predmetom preskúmania v najnovšej správe Komisie, patria Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko.

Tak ako v prípade ostatných štátov, ktoré sú predmetom preskúmania, aj v prípade Cyprusu, Dánska a Fínska Komisia navrhla termíny na úpravu ich deficitov. Pre Fínsko to bude rok 2011, pre Cyprus 2012 a pre Dánsko rok 2013.

Cyprus zaznamenal minulý rok schodok vo výške 6,1 % HDP. U Dánska sa v tomto roku očakáva 5,4 %-ný schodok a deficit Fínska by mal dosiahnuť 4,1 % HDP.

Až donedávna sa zdalo, že tieto krajiny nemajú žiadne problémy. Komisár pre menové záležitosti Olli Rehn sa vyjadril, že nedávne turbulencie naplno odhalili závažnosť hospodárskej krízy, ktorá zasiahla verejné financie.

Obmedzenie rozpočtových schodkov na úrovni 3 % HDP vyplýva z paktu stability a rastu EÚ. Toto opatrenie má predchádzať nestabilite, ktorá by mohla ohroziť eurozónu podobne, ako minulý mesiac dlhová kríza v Grécku.

 

Viac o postupe EÚ pri nadmernom schodku English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy