Navigointipolku

Suomenkin budjettialijäämä liian suuri - 16/06/2010

Eurokolikoita © EU

Komission mukaan Suomen, Tanskan ja Kyproksen talous on liian alijäämäinen. Kaksitoista muuta EU-maata on jo käynnistänyt julkisen talouden tervehdyttämisen.

Suomi, Tanska ja Kypros kuuluvat nyt niiden EU-maiden joukkoon, joiden julkisen talouden alijäämä on todettu niin suureksi, että se saattaa uhata Euroopan talouden vakautta. Komissio suositteleekin, että niiden julkisen talouden tilaa valvotaan lähivuosina tarkemmin.

Komission mukaan 12 maata on jo ryhtynyt toimiin vajeiden supistamiseksi. Ne ovat muun muassa leikanneet julkisia menoja ja pyrkineet lisäämään valtion tuloja sovitulla tavalla. Näihin maihin kuuluvat Irlanti, Italia, Portugali ja Espanja, joiden syvää velkaantumista on pidetty erityisenä uhkana euroalueen vakaudelle.

Saksa on puolestaan pyrkinyt lisäämään kulutusta, koska Saksan kauppataseen ylijäämän on pelätty vahingoittavan muiden EU-maiden talouksia. Saksa on kuitenkin kaavaillut myös alijäämää supistavia toimia vuodesta 2011 lähtien.

Muut komission tuoreimmassa raportissa tarkastellut maat ovat Alankomaat, Belgia, Itävalta, Ranska, Slovakia, Slovenia ja Tšekki.

Komissio suosittaa määräaikoja, johon mennessä Suomen, Tanskan ja Kyproksen on korjattava liiallinen budjettialijäämä. Määräajat asetetaan kaikille tarkempaan valvontaan joutuville EU-maille. Suomen määräajaksi esitetään vuotta 2011, Kyproksella aikaa olisi vuoteen 2012 ja Tanskalla vuoteen 2013.

Kyproksen julkisen talouden alijäämä oli 6,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2009. Tanskan alijäämän ennakoidaan olevan tänä vuonna 5,4 prosenttia ja Suomen 4,1 prosenttia suhteessa BKT:hen.

Näiden maiden julkinen talous oli vielä hiljattain ylijäämäinen. Talous- ja rahapoliittisista asioista vastaavan komissaarin Olli Rehnin mukaan tilanteen nopea muuttuminen on osoitus talous- ja finanssikriisin ankaruudesta, joka on lisännyt etenkin julkista velkaantumista.

Alijäämäraja, 3 prosenttia suhteessa BKT:hen, on asetettu EU-maiden vakaus- ja kasvusopimuksessa. Rajan tarkoituksena on ehkäistä epätasapainoa, joka voisi heikentää luottamusta euroalueen talouteen. Luottamus heikkeni voimakkaasti viime kuussa Kreikan velkakriisistä johtuneen markkinoiden myllerryksen aikana.

 

Lisätietoa liiallista alijäämää koskevasta EU:n menettelystä English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä