Navigatsioonitee

Ka Küprosel, Soomel ja Taanil ülemäärane eelarvepuudujääk - 16/06/2010

Euromündid © EU

12 riiki on võtnud eelarve tasakaalustamiseks tõhusaid meetmeid

Küpros, Soome ja Taani liigitati nende liikmesriikide hulka, mille valitsemissektori eelarvepuudujääke peetakse piisavalt suureks, et ohustada Euroopa majandust laiemalt. Komisjon soovitab lisada kõnealused riigid oma nimekirja riikidest, mille puhul on vajalik riigi eelarve täiendav järelevalve.

Komisjon on arvamusel, et siiani on 12 liikmesriiki võtnud tõhusaid meetmeid, et vähendada oma eelarvepuudujääki, piirata valitsemissektori kulutusi ning võtnud vastavalt antud lubadustele ka tulusid suurendavaid meetmeid. Nende hulgas on ka Hispaania, Iirimaa, Itaalia ja Portugal - 4 liikmesriiki, kelle puhul tuntakse enim muret nende euroala ähvardava suure riigivõla pärast.

Samal ajal on Saksamaa hakanud soodustama tarbijate suuremaid kulutusi, eesmärgiga vähendada muret selle pärast, et asjaomase riigi suur kaubandusbilansi ülejääk on kahjulik teiste ELi liikmesriikide majandusele. Samuti on Saksamaa kehtestanud eelarvepuudujääki vähendavad meetmed 2011. aastaks ja sellele järgnevaks perioodiks.

Lisaks eespool nimetatud liikmesriikidele hõlmas hiljutine komisjoni aruanne ka Austriat, Belgiat, Madalmaid, Prantsusmaad, Slovakkiat, Sloveeniat ja Tšehhi Vabariiki.

Nagu kõigi järelevalve all olevate liikmesriikide puhul, tegi komisjon ka Küprose, Taani ja Soome puhul ettepanekud tähtaegade kohta, milleks asjaomased riigid peavad oma eelarvepuudujääke parandama. Soomel on selleks aega kuni 2011. aastani, Küprosel ja Taanil aga vastavalt 2012. ja 2013. aastani.

Eelmisel aastal oli Küprose eelarvepuudujääk 6,1% SKPst. Eeldatavasti on käesoleva aasta eelarvepuudujääk Taanis 5,4% ja Soomes 4,1%.

Alles hiljuti näis kõnealustel liikmesriikidel hästi minevat. ELi rahandusvolinik Olli Rehni sõnul näitab äkiline olukorra muutumine majanduskriisi sügavust, mis on tekitanud segadust avaliku sektori kulutuste osas.

Eelarvepuudujäägi puhul kehtestatud 3% piirmäär, mis on osa ELi stabiilsuse ja kasvu paktist, peab ennetama puudujäägi tekkimist, mis võib ohustada usku euroalasse, nagu juhtus eelmisel kuul Kreeka võlakriisi ajal.

 

Lugege täiendavalt ülemäärase eelarvepuudujäägiga seotud ELi menetluse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad