Sökväg

Insatser mot nya finanskriser - 02/06/2010

Skärm på New York-börsen med Standard and Poor's vinstprognoser© Reporters

EU-kommissionen lägger fram ett förslag om EU-tillsyn av kreditvärderingsinstituten och drar igång en offentlig debatt om hur finansinstituten ska styras.

I EU:s plan för ett nytt tillsynssystem för finanssektorn, som EU-länderna godkände förra året, ingick ett utkast till regler för kreditvärderingsinstituten DeutschEnglishfrançais . Men dagens förslag kommer lägligt med tanke på de nya rop på hårdare övervakning av dessa institut som hörts på senare tid.

Investerarna förlitar sig på kreditvärderingsinstitutens information om riskerna med olika placeringar. Kreditvärderingsinstituten är viktiga för stabiliteten på finansmarknaderna och deras värderingar påverkar tillgången på och kostnaden för krediter. De har dock fått kritik för att ha bidragit till finanskrisen genom att ha underskattat riskerna. På senare tid ska de också ha agerat på ett sätt som förvärrade den grekiska skuldkrisen.

Hittills har länderna i princip själva stått för tillsynen i finanssektorn. Enligt det nya systemet ska en ny tillsynsmyndighet DeutschEnglishfrançais bildas. Myndigheten ska ha direkt insyn i de kreditvärderingsinstitut som är registrerade i EU. Tillsynen ska även omfatta europeiska filialer till de institut som är baserade utanför EU. De mest kända kreditvärderarna - Fitch, Moody's och Standard & Poor's - har sina huvudkontor i New York.

Nästa år ska Europeiska värdepappersmyndigheten inleda sin verksamhet. Den ska då enligt förslaget ha befogenhet att inleda undersökningar om kreditvärderingsinstituten, göra inspektioner och föreslå böter.

Kreditinstitut, banker och värdepappersföretag ska bli skyldiga att ge information även till de värderingsinstitut de inte själva anlitar, så att instituten kan ta fram oberoende värderingar. Man tror att den centraliserade tillsynen av värderingsinstituten ska ge större insyn i deras verksamhet, bättre skydd för investerarna och bättre fungerande konkurrens i kreditvärderingsbranschen.

Kommissionen har också inlett ett samråd DeutschEnglishfrançais om den interna styrningen i finansinstitut, t.ex. banker och försäkringsbolag. Allmänheten kan framföra sina synpunkter på hur styrelsen kan kontrollera de högre cheferna effektivare och hur tillsynsmyndigheterna kan involveras i den interna styrningen av företagen. EU vill även ha svar på frågan om hur löne- och ersättningspolitiken i bankerna ska utformas, så att den inte leder till ett överdrivet risktagande.

Kommissionen utfärdade förra året rekommendationer om löne- och ersättningspolitiken i banksektorn. Två nya rapporter visar nu att många länder ännu inte följer rekommendationerna.

Läs mer om bolagsrätt och företagsstyrning DeutschEnglishfrançais

Läs mer om EU:s politik för finansiella tjänster DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar