Navigačný riadok

Finančný sektor - snaha predísť ďalšej kríze - 02/06/2010

Svetelná tabuľa na burze v New Yorku © Reporters

Nová právna úprava o celoeurópskom dohľade nad ratingovými agentúrami a verejná debata o správe a riadení finančných inštitúcií

S návrhmi nových pravidiel o ratingových agentúrach DeutschEnglishfrançais sa počítalo už v rámci nového systému dohľadu nad finančným sektorom, ktorého vytvorenie minulý rok podporili lídri EÚ. Medzitým však stále pribúdajú nové hlasy, volajúce po prísnejšom dohľade nad týmito súkromnými spoločnosťami.

Investori sa pri hodnotení rizikovosti svojich investícií spoliehajú na ratingové agentúry. Agentúry preto zohrávajú z hľadiska stability finančných trhov dôležitú úlohu a majú výrazný vplyv na dostupnosť a cenu úverov. Tieto spoločnosti boli v poslednom období kritizované za to, že podcenili riziká, čím prispeli k finančnej kríze. Negatívne vyjadrenia na ich adresu sa týkali aj toho, že ich konanie prispelo ku gréckej úverovej kríze.

V súčasnosti zodpovedajú za prevažnú časť finančného dohľadu členské štáty. Nový systém počíta s vytvorením Európskeho orgánu dohľadu DeutschEnglishfrançais , ktorý by zodpovedal priamy a výlučný dohľad nad ratingovými agentúrami registrovanými v EÚ, vrátane európskych pobočiek agentúr so sídlom mimo EÚ. Tri najznámejšie agentúry - Fitch, Moody's a Standard & Poor's - majú svoje centrály v New Yorku.

Podľa dnes predložených opatrení by Európsky orgán dohľadu mal právo iniciovať vyšetrovania, vykonávať inšpekcie a navrhovať sankcie a pokuty. Očakáva sa, že svoju činnosť začne v roku 2011. Úverové inštitúcie, banky a investičné firmy by museli sprístupňovať informácie aj agentúram, ktoré nevyužívajú, čím by sa podporilo vytváranie nezávislých hodnotení.

Očakáva sa, že centralizovaný dohľad nad agentúrami bude mať za následok väčšiu mieru transparentnosti finančných operácií, lepšiu ochranu investorov a zvýšenú konkurenciu v segmente ratingových agentúr.

Komisia taktiež začala verejnú konzultáciu DeutschEnglishfrançais o pravidlách správy a riadenia finančných inštitúcií vrátane bánk a poisťovní. Otázky uvedené v konzultácii sa týkajú spôsobov dohľadu nad vyšším manažmentom, možností zahrnutia pracovníkov finančného dohľadu do správy a riadenia finančných inštitúcii a takých systémov odmeňovania zamestnancov bánk, ktoré by ich nemotivovali k podstupovaniu nadmerného rizika v záujme vyšších zárobkov. Komisia vydala odporúčania o politike odmeňovania, ale z dvoch správ EÚ, ktoré boli dnes zverejnené, vyplýva, že mnoho štátov na tieto odporúčania nereagovalo v dostatočnej miere.

Viac o práve obchodných spoločností a správe a riadení spoločností DeutschEnglishfrançais

Viac o politike EÚ v oblasti finančných služieb DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy