Ścieżka nawigacji

Sektor finansowy: zapobieganie kryzysom - 02/06/2010

Prognozy zysków agencji Standard & Poor's wyświetlone na tablicy Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych © Reporters

Nowe przepisy dotyczące europejskiego nadzoru nad agencjami ratingowymi oraz publiczna debata na temat sposobu zarządzania instytucjami finansowymi

Projekt przepisów dotyczących agencji ratingowych DeutschEnglishfrançais był planowany już wcześniej, jako jeden z elementów nowego systemu nadzoru nad sektorem finansowym w UE, który uzyskał poparcie przywódców UE w ubiegłym roku. Tak się złożyło, że światło dzienne ujrzał w momencie, gdy nasiliły się głosy za zaostrzeniem nadzoru nad tymi prywatnymi firmami.

Inwestorzy polegają na opinii agencji ratingowych, których zadaniem jest dostarczenie im oceny ryzyka związanego z aktywami. Agencje ratingowe mają zasadnicze znaczenie dla stabilności rynków finansowych, a także ogromny wpływ na dostępność i koszt kredytów. Ostatnio często były one obiektem krytyki ze względu na to, że przyczyniły się do wywołania kryzysu finansowego, bagatelizując ryzyko, a niedawno też z uwagi na to, że ich sposób działania stał się częściowo przyczyną greckiego kryzysu.

Dotąd nadzór finansowy sprawowany był na szczeblu krajowym. W ramach nowego systemu nawołuje się do stworzenia europejskiego organu nadzoru DeutschEnglishfrançais , który miałby bezpośredni i wyłączny nadzór nad agencjami ratingowymi zarejestrowanymi w UE, w tym europejskimi oddziałami agencji z siedzibą poza UE. Trzy spośród najpopularniejszych agencji - Fitch, Moody's oraz Standard & Poor's - mają siedzibę w Nowym Jorku.

Na mocy przedstawionych dzisiaj przepisów taki organ nadzoru giełd i papierów wartościowych - miałby on rozpocząć działalność przed końcem roku 2011 - byłby uprawniony do wszczynania dochodzeń, przeprowadzania kontroli i proponowania grzywien i kar. Instytucje kredytowe, banki i przedsiębiorstwa inwestycyjne musiałyby udostępniać informacje agencjom, z których usług nie korzystają, tak aby te mogły opracować niezależne oceny.

Panuje przekonanie, że scentralizowany nadzór nad agencjami będzie skutkować większą przejrzystością w działaniu, większą ochroną dla inwestorów i zwiększeniem konkurencji w sektorze agencji ratingowych.

Komisja ogłosiła również konsultacje społeczne DeutschEnglishfrançais w sprawie zasad ładu regulacyjnego dla sektora finansowego, w tym banków i firm ubezpieczeniowych. Pytania dotyczą między innymi tego, jak wykonywać nadzór nad kadrą zarządzającą i jak zaangażować organy nadzoru finansowego w działania na rzecz ładu korporacyjnego.

UE czeka również na uwagi dotyczące sposobu, w jaki powinno się płacić bankierom, tak aby system wynagrodzeń nie zachęcał ich do podejmowania nadmiernego ryzyka. Komisja wydała już wprawdzie zalecenia w sprawie polityki wynagrodzeń, ale z dwóch opublikowanych dzisiaj raportów wynika, że wiele krajów nie zastosowało się jeszcze do jej zaleceń.

Więcej na temat prawa spółek i ładu korporacyjnego DeutschEnglishfrançais

Więcej o polityce UE w dziedzinie usług finansowych DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki