Kruimelpad

Financiële sector: een nieuwe crisis voorkomen - 02/06/2010

Een display op de New Yorkse effectenbeurs met S&P-noteringen © Reporters

De EU komt met wetsvoorstellen voor Europees toezicht op kredietbeoordelingsbureaus en start een maatschappelijke discussie over goed bestuur bij financiële instellingen.

Toen de EU-leiders vorig jaar een nieuw systeem voor toezicht op de financiële sector goedkeurden, werd al aangekondigd dat er regels voor kredietbeoordelingsbureaus DeutschEnglishfrançais in aantocht waren. Inmiddels is er opnieuw aangedrongen op scherper toezicht op deze particuliere bedrijven.

Investeerders vertrouwen op kredietbeoordelingsbureaus om het risico van hun investeringen in te schatten. Deze bureaus spelen daarom een belangrijke rol in de stabiliteit van de financiële markten en hebben grote invloed op de kredietbeschikbaarheid en -kosten. Zij hebben forse kritiek gekregen vanwege hun bijdrage aan de financiële crisis omdat zij risico's systematisch te laag inschatten, en meer recentelijk ook vanwege hun rol in de Griekse schuldencrisis.

Tot nog toe hielden de EU-landen praktisch helemaal zelf toezicht op de financiële sector. In het nieuwe systeem wordt een Europese toezichthouder DeutschEnglishfrançais in het leven geroepen die rechtstreeks en exclusief toezicht houdt op de in de EU geregistreerde kredietbeoordelaars, ook die met hun hoofdkantoor buiten de EU. Drie van de meest populaire bureaus, Fitch, Moody's en Standard & Poor's, hebben hun hoofdkantoor immers in New York.

Op grond van de voorstellen die vandaag op tafel zijn gelegd, krijgt de effectenautoriteit die in 2011 actief moet worden, de bevoegdheid om onderzoeken in te stellen, inspecties te verrichten en voorstellen te doen voor sancties en boetes. Kredietinstellingen, banken en investeringsfirma's moeten informatie verstrekken aan bureaus waarmee zij verder geen zaken doen, zodat deze bureaus onafhankelijke kredietnoteringen kunnen toekennen.

Door het toezicht op deze bureaus te centraliseren zullen hun activiteiten transparanter worden, de investeerders beter beschermd worden en de concurrentie tussen de kredietbeoordelingsbureaus toenemen.

De Commissie is ook gestart met een maatschappelijke discussie DeutschEnglishfrançais over managementregels voor financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. De vragen gaan onder meer over het toezicht op topmanagers en de rol van financiële toezichthouders in het bedrijfsmanagement.

De EU wilt ook feedback krijgen over de manier waarop bankmanagers kunnen worden betaald zonder hen te stimuleren onverantwoorde risico's te nemen. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over het salarisbeleid, maar uit twee vandaag verschenen EU-rapporten blijkt dat veel landen deze nog niet hebben opgevolgd.

Meer over bedrijfsrecht en bedrijfsmanagement DeutschEnglishfrançais

Meer over het EU-beleid voor financiële diensten DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links