Navigointipolku

Luottoluokituslaitosten valvontaa tehostetaan - 02/06/2010

Standard & Poor's -luottoluokituslaitoksen tulosnäkymiä New Yorkin pörssissä © Reporters

Komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jonka avulla EU:ssa toimivia luottoluokituslaitoksia voidaan valvoa keskitetysti. Samalla käynnistetään keskustelu uudesta rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Komission ehdottamat luottoluokituslaitoksia DeutschEnglishfrançais koskevat säännöt ovat osa EU:n uutta rahoitusalan valvontajärjestelmää, josta EU-maiden johtajat päättivät viime vuonna. Viime aikoina on jälleen alettu vaatia luokituslaitosten valvonnan tiukentamista.

Luottoluokituslaitosten tehtävänä on varoittaa sijoittajia riskialttiista sijoituksista. Niiden toiminta on tärkeää rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta, ja niiden antamat luokitukset vaikuttavat merkittävästi luoton saatavuuteen ja hintaan. Luokituslaitoksia on kritisoitu siitä, että ne myötävaikuttivat rahoituskriisiin aliarvioimalla riskejä. Äskettäin niitä on arvosteltu myös toimista, jotka osaltaan johtivat Kreikan velkakriisiin ja markkinoiden myllerrykseen.

Tähän asti valtaosa rahoituslaitosten valvonnasta on tapahtunut kansallisella tasolla. Uudessa järjestelmässä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle DeutschEnglishfrançais annettaisiin yksinomaiset valtuudet valvoa suoraan EU:hun rekisteröityneitä luottoluokituslaitoksia. Tämä koskisi myös sellaisten yhtiöiden EU:ssa sijaitsevia sivukonttoreita, joiden pääkonttori on unionin ulkopuolella. Esimerkiksi kolme tunnetuimpiin kuuluvaa luottoluokituslaitosta, Fitch, Moody's ja Standard & Poor's, toimivat New Yorkissa sijaitsevan pääkonttorin johdolla.

Ehdotetulla arvopaperimarkkinaviranomaisella, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2011, olisi valtuudet tehdä tarkastuksia, panna vireille tutkimuksia ja ehdottaa seuraamuksia. Luottolaitosten, pankkien ja sijoituspalveluyritysten olisi annettava luokitustietonsa myös sellaisille luottoluokituslaitoksille, joita ne eivät itse käytä. Näin nämä voisivat antaa riippumattomia luottoluokituksia.

Luottoluokituslaitosten keskitetyn EU-valvonnan odotetaan lisäävän toiminnan avoimuutta, parantavan sijoittajansuojaa ja lisäävän luottoluokitusalan kilpailua.

Komissio on myös käynnistänyt julkisen kuulemisen DeutschEnglishfrançais rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmän uusista säännöistä, jotka koskisivat sekä pankkeja että vakuutusyhtiöitä. Kuulemisessa kysytään muun muassa, miten pankkien johdon toimintaa voitaisiin valvoa ja mikä rooli rahoitusvalvontaviranomaisilla olisi oltava alan hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

EU toivoo myös palautetta siitä, millainen pankinjohtajien palkka- ja palkkiopolitiikka ehkäisisi kohtuutonta riskinottoa. Komissio on antanut suositukset palkka- ja palkkiokäytännöistä, mutta kahden nyt julkaistun EU-raportin mukaan suositusten täytäntöönpano on useissa jäsenmaissa vielä kesken.

Lisätietoa EU:n yhtiölainsäädännöstä ja yhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmästä DeutschEnglishfrançais

Lisätietoa EU:n rahoituspalvelupolitiikasta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä