Διαδρομή πλοήγησης

Πώς θα προλάβουμε την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση - 02/06/2010

Εικόνα από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με τα κέρδη του Standard and Poor's © Reporters

Θεσπίζεται νέα νομοθεσία για πανευρωπαϊκή εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και ξεκινά δημόσιος διάλογος για τον τρόπο διοίκησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού κλάδου που ενέκρινε πέρσι η ΕΕ είχαν ήδη συζητηθεί κανόνες για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας DeutschEnglishfrançais . Σήμερα, ωστόσο, γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση αυτών των ιδιωτικών εταιριών.

Επειδή οι επενδυτές βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι οργανισμοί αυτοί είναι σημαντικοί για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαθεσιμότητα και το κόστος των δανείων. Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει αντικείμενο έντονης κριτικής με το σκεπτικό ότι συνέβαλαν στη χρηματοπιστωτική κρίση υποτιμώντας τους κινδύνους και ενεργώντας, πρόσφατα, με τρόπο που ενίσχυσε την ελληνική δημοσιονομική κρίση.

Μέχρι σήμερα, η χρηματοπιστωτική εποπτεία γινόταν κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Το νέο σύστημα προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής DeutschEnglishfrançais που θα παρακολουθεί άμεσα και αποκλειστικά τη λειτουργία των καταχωρισμένων στην ΕΕ οργανισμών αξιολόγησης στους οποίους περιλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά υποκαταστήματα οργανισμών εγκατεστημένων εκτός της ΕΕ. Τρεις από τους γνωστότερους αυτούς οργανισμούς, οι Fitch, Moody's και Standard & Poor's, έχουν την έδρα τους στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα μέτρα που προτάθηκαν σήμερα, η Αρχή Κινητών Αξιών, που αναμένεται να έχει συσταθεί και να λειτουργεί μέχρι το 2011, θα έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες και ελέγχους καθώς και να προτείνει κυρώσεις και πρόστιμα. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σε οργανισμούς με τους οποίους δεν συνεργάζονται συνήθως, ώστε αυτοί να πραγματοποιούν ανεξάρτητες βαθμολογήσεις.

Υπάρχει η πεποίθηση ότι η κεντρική εποπτεία των οργανισμών θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια των πράξεων, καλύτερη προστασία των επενδυτών και εντονότερο ανταγωνισμό στον κλάδο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η Επιτροπή άρχισε επίσης δημόσια διαβούλευση DeutschEnglishfrançais για τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η διαβούλευση αφορά και τον τρόπο ελέγχου των ανώτερων στελεχών καθώς και τη συμμετοχή των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η ΕΕ συγκεντρώνει επίσης απόψεις για το ποιες θα πρέπει να είναι οι αμοιβές των τραπεζικών στελεχών χωρίς να ενθαρρύνεται η υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Αν και η Επιτροπή έχει εκδώσει συστάσεις σχετικά με τις αποδοχές, από δύο εκθέσεις της ΕΕ που δημοσιεύθηκαν σήμερα προκύπτει ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν λάβει ακόμη σχετικά μέτρα.

Περισσότερα για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση DeutschEnglishfrançais

Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι