Cesta

Je třeba zabránit další krizi ve finančním sektoru - 02/06/2010

Údaje agentury Standard and Poor's na tabuli na newyorské burze © Reporters

Nové právní předpisy o celoevropském dohledu nad ratingovými agenturami a veřejná diskuse o řízení finančních institucí

S návrhem právního předpisu o ratingových agenturách DeutschEnglishfrançais se už počítalo jako se součástí nového systému EU pro dohled nad finančním sektorem, jehož realizaci schválili vedoucí představitelé EU loni. V současné době se však znovu objevují výzvy k tomu, aby nad těmito soukromými agenturami vládl přísnější dohled.

Ratingové agentury poskytují důležitý zdroj informací o investičních rizicích. Mají velký význam pro stabilitu finančních trhů a značně ovlivňují dostupnost a cenu úvěrů. V současné době jsou kritizovány za to, že přispěly k finanční krizi tím, že rizika podcenily, a zcela nedávno také za to, že jejich chování přispělo k řecké dluhové krizi.

Až doposud prováděly finanční dohled většinou jednotlivé členské státy samy. V rámci nového systému by byl vytvořen evropský orgán dohledu DeutschEnglishfrançais . Ten by vykonával přímý a výhradní dohled nad ratingovými agenturami, které jsou v EU registrovány, což znamená i nad evropskými pobočkami agentur, které sídlí mimo EU. Tři nejznámější agentury (Fitch, Moody's a Standard & Poor's) mají svá ředitelství v New Yorku.

Orgán by měl začít plně fungovat do roku 2011 a podle návrhu, který dnes Komise předložila, by měl mít pravomoc zahájit šetření, provádět inspekce a ukládat sankce a pokuty. Úvěrové instituce, banky a investiční firmy by také měly povinnost předávat informace i ratingovým agenturám, které nepoužívají, tak aby agentury mohly poskytovat nezávislý rating.

Centralizace dohledu by měla vést k větší transparentnosti finančních operací, účinnější ochraně investorů a větší konkurenci v oblasti úvěrového ratingu.

Komise rovněž zahájila veřejnou konzultaci DeutschEnglishfrançais o správě a řízení ve finančním odvětví (tzn. správě a řízení bank a pojišťoven). Konzultace se týká otázek, jak dohlížet na vrcholové managery a jak do správy a řízení bank a pojišťoven zapojit finanční dohled.

EU také zajímají názory na to, jak dosáhnout toho, aby systém odměňování nepodporoval zaměstnance bank v tom, aby nezodpovědně riskovali. Komise sice vydala k politice odměňování ve finančním sektoru doporučení, nicméně ze dvou zpráv EU, které byly dnes zveřejněny, vyplývá, že v mnoha zemích ještě tato doporučení nebyla uvedena do praxe.

Další informace o právu obchodních společností a jejich správě a řízení DeutschEnglishfrançais

Další informace o politice EU týkající se finančních služeb DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy