Навигационна пътека

Финансов сектор: предотвратяване на следващата криза - 02/06/2010

Табло в стоковата борса в Ню Йорк © Reporters

Ново законодателство за общоевропейски надзор на агенциите за кредитен рейтинг и обществен дебат относно управлението на финансовите институции.

Като част от одобрената през миналата година от европейските лидери нова система на ЕС за наблюдение на финансовия сектор вече бяха планирани проектоправила за агенциите за кредитен рейтинг DeutschEnglishfrançais . Предложените мерки обаче идват на фона на нови призиви за по-строг контрол на тези частни компании.

Инвеститорите разчитат на рейтинговите агенции да им предоставят информация за риска на дадени активи. Агенциите са много важни за стабилността на финансовите пазари и имат огромно въздействие върху наличието и цената на кредитите. Критикувани са, че са допринесли за финансовата криза, като са подценявали рисковете, а неотдавна и за кризата с обществения дълг на Гърция.

Засега по-голяма част от финансовия надзор се извършва на национално равнище. Новата система предлага основаването на Европейски надзорен орган DeutschEnglishfrançais , който да упражнява пряк и единствен контрол върху агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в ЕС, включително върху европейските клонове на агенции, разположени извън Съюза. Седалищата на три от най-известните агенции - Fitch, Moody's и Standard & Poor's - се намират в Ню Йорк.

По силата на предложените днес мерки органът, отговарящ за ценните книжа, който се очаква да започне работа до 2011 г., ще разполага с правомощия да започва разследвания, да извършва проверки и да налага наказания и глоби. Кредитните институции, банките и инвестиционните компании ще трябва да предоставят информация на рейтингови агенции, с които не работят, за да могат тези агенции да изготвят независим рейтинг.

Очаква се централизираният надзор на агенциите да доведе до по-голяма прозрачност на операциите, по-добра защита на инвеститорите и по-голяма конкуренция в сферата на кредитния рейтинг.

Комисията стартира и обществена консултация DeutschEnglishfrançais за правилата за корпоративно управление във финансовия сектор, включително на банки и застрахователни компании. Сред въпросите са начините за контрол на висшия мениджмънт и включване на финансови надзорници в корпоративното управление.

ЕС търси и идеи за това, как да се заплаща на банкерите без да се насърчава прекомерното поемане на рискове. Комисията издаде препоръки относно политиките за заплащане, но от два доклада на ЕС, публикувани днес, става ясно, че много от държавите-членки все още не са предприели конкретни действия във връзка с тези съвети.

Повече за дружественото право и корпоративното управление DeutschEnglishfrançais

Повече за политиката на ЕС за финансовите услуги DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки