Navigačný riadok

Aj pre banky by mal platiť princíp "znečisťovateľ platí" - 26/05/2010

Eurobankovky v prasiatku ©EÚ

Komisia navrhuje daň pre banky, z ktorej by sa financovala ich záchrana

Návrh predstavuje prvý konkrétny krok Komisie na dosiahnutie spoločného prístupu k špeciálnej dani pre banky, ktorá si medzi vládami členských štátov získala popularitu po vypuknutí finančnej krízy. Absencia pravidiel na úrovni EÚ by mohla viesť ku konkurenčnej nevyrovnanosti na jednotlivých vnútroštátnych bankových trhoch a v prípade ďalšej krízy by mohla ohroziť aj cezhraničnú spoluprácu.

Podľa plánu Komisie by vlády členských štátov využili príjmy zo špeciálnej dane pre banky na vytvorenie fondov, ktoré by sa riadili spoločným súborom pravidiel. Fondy by sa využívali na záchranu bánk.

Peniaze z fondov by sa využívali na pokrytie nákladov súdnych konaní, dočasných opatrení a na nákup a riadenie toxických aktív. Tieto fondy na riešenie krízovej situácie bánk DeutschEnglishfrançais by predstavovali zdroj likvidity. Vďaka ich existencii by sa krízy dali ľahšie zvládnuť a mohlo by sa predísť panickému predaju aktív.

Niektoré štáty (napríklad Nemecko a Švédsko) už zaviedli alebo zvažujú zavedenie takejto dane. Jednota však nepanuje v tom, aká vysoká by táto daň mala byť a ako by sa tieto daňové príjmy mali využiť. Niektoré krajiny chcú využiť fondy ako prevenciu proti budúcim bankovým kolapsom alebo ako kompenzáciu za straty spôsobené súčasnou finančnou krízou. Iné štáty by daň využili na zníženie svojich deficitov.

Komisár Michel Barnier, zodpovedný za jednotný trh, uviedol, že fondy by neboli poistkou využívanou na ozdravenie bánk v problémoch. Skôr by mali slúžiť na to, aby daňoví poplatníci nemuseli platiť finančné injekcie do bánk a aby sa predišlo domino efektu, ktorý môže mať pád jednej banky na celý sektor.

"Som zástancom zásady "znečisťovateľ platí". Musíme vybudovať systém, ktorým sa zaistí, aby náklady na bankové krízy odteraz zaplatil finančný sektor," uviedol komisár Barnier.

Počas finančnej krízy vlády štátov minuli obrovské množstvo verejných prostriedkov na záchranu bánk a oživenie hospodárstva.

Nateraz by mali špeciálnu daň platiť len banky. Daň by sa nevzťahovala na investičné fondy alebo poisťovne. Základom pre výpočet dane by mohli byť pasíva, aktíva alebo zisk, presné pravidlá nie sú ešte ustanovené. Celková výška prostriedkov vo fonde tiež nie je jasná. Medzinárodný menový fond (IMF) sa domnieva, že by malo ísť o 2 % až 4 % HDP.

Návrh Komisie je súčasťou plánu EÚ, ktorý sa zameriava na riadenie budúcich finančných kríz a vyzýva k vyššej miere dohľadu, lepšej správe a riadeniu peňažných inštitúcií a k prísnejšej regulácii.

EÚ pravdepodobne predstaví svoje návrhy na globálne riešenie bankových kríz skupine G20. Očakáva sa, že lídri EÚ ich prediskutujú ešte pred júnovým samitom G20 v Toronte.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy