Kruimelpad

Ook voor banken moet gelden: de vervuiler betaalt - 26/05/2010

Spaarvarken met eurobiljetten ©EU

De Commissie stelt voor om banken te belasten en zo de kosten te dekken wanneer er een bank failliet gaat.

Het voorstel is de eerste concrete stap van de Commissie naar een gemeenschappelijke aanpak voor bankbelastingen. Sinds de financiële crisis willen steeds meer landen zo'n heffing invoeren. Als er geen regels voor de hele EU komen, zou dat de concurrentie tussen banken uit verschillende landen kunnen vervalsen. Ook zou internationale samenwerking bij een nieuwe crisis moeilijker worden.

Volgens het plan moeten de regeringen de bankheffingen gebruiken om volgens gemeenschappelijke regels fondsen op te richten. Die fondsen kunnen dan worden gebruikt om bankfaillissementen beter af te wikkelen.

Zo kunnen de landen gerechtskosten vergoeden, overbruggingskredieten verlenen en activa van "slechte banken" overnemen. Met het beschikbare geld kunnen zulke "faillissementoplossingsfondsen" DeutschEnglishfrançais de gevolgen van een crisis verzachten en de gedwongen verkoop van activa voorkomen.

Veel landen, zoals Zweden en Duitsland, hebben al zo'n heffing ingevoerd, of overwegen het. Er is echter geen consensus over de hoogte van de belasting of de bestemming van het geld. Sommige landen willen het gebruiken om toekomstige crises af te wenden, andere om de recente schade op te vangen. Weer andere landen willen er de overheidsschuld mee verminderen.

Commissaris voor de interne markt Michel Barnier zei dat we de fondsen niet mogen beschouwen als een verzekeringspolis voor banken in nood. Ze moeten vooral de belastingbetaler beschermen en een domino-effect voorkomen. Maar al te vaak heeft het faillissement van de ene bank immers gevolgen voor de hele sector.

"Ik geloof in het beginsel dat de "vervuiler betaalt". Wij dienen een stelsel op te bouwen dat waarborgt dat de financiële sector in de toekomst de kosten van bankcrises betaalt" aldus Barnier.

Tijdens de financiële crisis hebben regeringen overal in Europa en daarbuiten enorme hoeveelheden belastinggeld gebruikt om banken te redden en de economie op gang te houden.

Voorlopig gaat het alleen om een heffing voor banken. Investeringsfondsen en verzekeraars blijven voorlopig buiten schot. De bankheffingen kunnen worden gebaseerd op hun passiva, activa of winsten volgens een nader te bepalen berekeningsmethode. Ook de hoogte staat nog niet vast, al suggereert het IMF een heffing van 2% tot 4% van het bbp.

Het voorstel komt bovenop het plan van de EU voor de aanpak van toekomstige financiële crises: meer toezicht, beter bestuur en strengere regels.

De EU overweegt het plan aan de G20 voor te leggen als idee om probleembanken wereldwijd aan te pakken. In ieder geval willen de EU-leiders het voorstel op hun vergadering in juni met elkaar bespreken. De G20-top vindt later die maand in Toronto plaats.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links