Cosán nascleanúna

Priosabal 'truaillitheoir a íocann' do bhainc - 26/05/2010

Nótaí Euro i muicín taisce ©EU

Molann an Coimisiún cáin bainc chun na costais a chlúdach chun bainc theipthe a dhúnadh

Is é an moladh seo céadiarracht nithiúil an Choimisiúin teacht ar chomh-chur chuige faoi chánacha bainc, a bhfuil breis tacaíochta ó rialtais an AE acu ó thosaigh an ghéarhéim gheilleagrach. Tá an baol an go dtabharfadh easpa rialacha an AE éagothromaíochtaí idir mhargaí náisiúnta baincéireachta. Bagraíonn sé freisin cur isteach ar chomhar trasteorann má bhíonn géarcheim eile.

Faoin bplean, d'úsáidfeadh na rialtais teacht isteach na gcánacha bainc chun cistí a bhunú a d'oibreodh faoi chomhrialacha. Bainfí úsáid as na cistí chun teipeanna banc a réiteach ar bhealach rianúil.

Chabhródh an t-airgead chun costais a chlúdach, amhail táillí dlí, oibríochtaí sealadacha, agus droch-shócmhainní a cheannach is a bhainistiú. Agu foinse airgid thirim á cur ar fáil acu, chabhróh na cistí 'réiteach bainc' DeutschEnglishfrançais som chun an ghéarchéim a mhaolú agus díola 'tine' sóchmhainní a chosc.

Tá roinnt tíortha, amhail an Ghearmáin is an tSualainn, d'éis cánacha bainc a thabhairt isteach, nó ag machnamh air sin. Ach níl aon aontú ann faoi cé mhéad cánach is cóir a ghearradh nó conas an t-airgead a úsáid. Is mian le cuid de na tíortha na cistí a úsáid chun géarchéimeanna bainc feasta a sheachaint nó chun caillteanais na géarcheime reatha a fháil ar ais. Féachann tíortha eile ar chánacha bainc mar shlí chun a n-easnaimh a laghdú.

Dúirt Comisinéir an mhargaidh aonair Michel Barnier nach polasaí árachais a bheadh sna cistí, chun tacú le bainc i bponc. Os a choinne sin, tá súil go seachnóidh siad iachall ar cháiníocóirí íoc, trí thionchar theip bainc amháin ar an tionscal a laghdú.

"Creidim sa phrionsabal 'íoc mar a thruaillítear'. Ní mór dúinn córas a thógáil a chinnteoidh go n-íocfaidh an earnáil airgeadais costas na ngéarchéimeanna baincéireachta feasta," arsa Barnier.

Le linn na géarchéime airgeadais, chaith rialtais ar fud na hEorpa is an domhain ollairgead poiblí chun bainc a tharrtháil is tacú lena ngeilleagair.

Faoi láthair theorainneofaí an cháin do bhainc. Ní bhainfeadh sí le cistí infheictíochta nó le hinstitiúidí árachais, mar shampla. D'fhéadfaí cion na mbanc a bhunú ar a ndócmhainní, ar a sócmhainní nó ar a mbrabús - tá an modh le cinntiú go fóill. Tá an leibhéal, freisin, fós ar oscail, le moladh ón CAI go ngearrfaí 2% go 4% an OTI.

Comhlánaíonn an moladh plean an AE chun géarchéimeanna airgeadais a bhainistiú feasta, rud a iarrann breis maoirseachta, rialachas corparáideach níos fearr agus rialacháin níos déine.

B'fhéidir go gcuirfeadh an AE an smaoineamh os comhair an Ghrúpa 20 mar shlí chun plé le bainc theipthe ar fud an domhain. Meastar go bpléifidh ceannairí an AE an togra i Meitheamh roimh chruinniú mullaigh an G20 in Toronto níos déanaí an mhí seo.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links