Διαδρομή πλοήγησης

«Ο ρυπαίνων πληρώνει» και για τις τράπεζες - 26/05/2010

Κουμπαράς με χαρτονομίσματα ευρώ ©EU

Η Επιτροπή προτείνει τραπεζικό φόρο που θα καλύπτει το κόστος εξυγίανσης χρεωκοπημένων τραπεζών

Η πρώτη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια της Επιτροπής να διαμορφώσει κοινή προσέγγιση για τη φορολόγηση των τραπεζών βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ, αφότου ξέσπασε η σημερινή κρίση. Εξάλλου, η έλλειψη κοινών κανόνων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικές ανισορροπίες μεταξύ των εθνικών τραπεζικών αγορών και, παράλληλα, απειλεί τη διασυνοριακή συνεργασία σε περίπτωση που ξεσπάσει νέα κρίση.

Η πρόταση προβλέπει ότι με τα έσοδα από τον τραπεζικό φόρο, οι κυβερνήσεις θα συστήσουν ταμεία που θα λειτουργούν με κοινούς κανόνες. Τα ταμεία αυτά θα παρεμβαίνουν σε περίπτωση χρεοκοπίας τραπεζών με καθορισμένο τρόπο.

Τα κονδύλια θα καλύπτουν δαπάνες για νομικές αμοιβές, προσωρινές λειτουργίες ή την αγορά και διαχείριση "κακών" περιουσιακών στοιχείων. Αποτελώντας έτοιμη πηγή ρευστών, τα ταμεία «εξυγίανσης τραπεζών» DeutschEnglishfrançais θα συμβάλλουν στον περιορισμό της κρίσης και των βεβιασμένων πωλήσεων κινητών αξιών.

Ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία και η Σουηδία, έχουν ήδη εισαγάγει τραπεζικούς φόρους, ή εξετάζουν την εισαγωγή τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία ως προς το μέγεθος ή τον τρόπο χρησιμοποίησης των φόρων αυτών. Ορισμένες χώρες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία για την αποτροπή μελλοντικών τραπεζικών κρίσεων ή για τον περιορισμό των ζημιών της σημερινής κρίσης, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν τους τραπεζικούς φόρους ως μέσο μείωσης των ελλειμμάτων τους.

Ο επίτροπος Ενιαίας Αγοράς, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι τα ταμεία δεν θα αποτελούν ασφαλιστικό συμβόλαιο και δεν θα χρησιμοποιούνται για τη διάσωση τραπεζών. Αντίθετα, με τη σύσταση των ταμείων επιδιώκεται να μην επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι με το κόστος μιας τραπεζικής χρεωκοπίας και παράλληλα να αμβλύνονται οι επιπτώσεις της χρεωκοπίας αυτής στον υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό τομέα.

«Πιστεύω στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει ότι στο μέλλον, το κόστος των τραπεζικών κρίσεων θα το επωμίζεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας», τόνισε ο Επίτροπος.

Στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου δαπάνησαν υπέρογκα ποσά για τη διάσωση τραπεζών και τη στήριξη των οικονομιών τους.

Προς το παρόν, ο φόρος αυτός θα αφορά αποκλειστικά τις τράπεζες. Για παράδειγμα, δεν θα εφαρμόζεται στα επενδυτικά ταμεία ή τα ασφαλιστικά ιδρύματα. Οι συνεισφορές των τραπεζών θα μπορούν να υπολογίζονται βάσει των υποχρεώσεών τους, των περιουσιακών στοιχείων ή των κερδών, αν και η ακριβής μέθοδος υπολογισμού δεν έχει ακόμη οριστεί. Το ποσό, επίσης, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αν και το ΔΝΤ έχει ήδη προτείνει να κυμαίνεται μεταξύ 2% και 4% του ΑΕΠ.

Η πρόταση αυτή συμπληρώνει το σχέδιο της ΕΕ για τη διαχείριση μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων, το οποίο ζητά μεγαλύτερη εποπτεία, καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και αυστηρότερες ρυθμίσεις.

Η ΕΕ θα παρουσιάσει το σχέδιό της στο G-20, ως μέρος της αντιμετώπισης της χρεωκοπίας τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρχηγοί της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν το σχέδιο στις αρχές Ιουνίου, πριν από τη σύνοδο κορυφής της G-20 στο Τορόντο τον ίδιο μήνα.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι