Sti

Forureneren betaler - også i bankverdenen - 26/05/2010

Eurosedler i sparegris ©EU

Kommissionen foreslår en skat, der skal dække udgifterne til at afvikle konkursramte banker

Forslaget er Kommissionens første konkrete bud på en fælles tilgang til bankskatter, som EU-landenes regeringer er blevet mere interesseret i siden finanskrisen. Der er ingen fælles EU-regler, og det kan fordreje konkurrencen mellem de nationale finansmarkeder. Det truer også med at hæmme samarbejdet på tværs grænserne, hvis der skulle opstå en ny krise.

Planen går ud på, at regeringerne skal bruge indtægterne fra bankskatterne til at etablere fonde, som skal køres efter fælles regler. Fondene skal kunne bruges til at sanere konkursramte banker, så de kan afvikles ordentligt.

Pengene kan f.eks. bruges til juridiske udgifter, foreløbig drift samt overtagelse og forvaltning af dårlige aktiver. Disse "banksaneringsfonde" DeutschEnglishfrançais skal stå klar med likvider og dermed hjælpe med at inddæmme krisen og undgå "brandudsalg" af aktiver.

En række lande - bl.a. Tyskland og Sverige - har allerede indført bankskatter eller overvejer at indføre dem. Men der er ingen enighed om, hvor højt de skal ligge, eller hvordan pengene skal bruges. Nogle lande ønsker at bruge pengene til at sikre sig mod bankkriser i fremtiden eller dække deres tab fra den nuværende krise. Andre igen ser skatterne som en mulighed for at lukke huller i deres statsregnskaber.

EU-kommissær for det indre marked, Michel Barnier, udtaler, at midlerne ikke skal ses som en forsikring, der skal støtte kriseramte banker. De skal derimod hjælpe med til at undgå, at skatteydernes penge bruges til redde nødlidende banker. Sådan kan man mindske følgevirkningerne for resten af branchen, hvis én bank går konkurs.

"Jeg tror på princippet om, at forureneren betaler. Vi må skabe et system, der sikrer, at finansbranchen bærer byrden, hvis der igen kommer bankkriser", udtaler Michel Barnier.

Under finanskrisen måtte lande både i og uden for EU hente ufattelige beløb op af statskassen for at redde banker og stabilisere deres økonomier.

Indtil videre skal skatten kun gælde banker. Den skal f.eks. ikke betales af investeringsforeninger eller forsikringsselskaber. Bankernes bidrag kan beregnes ud fra aktiver, gæld eller overskud. Selve metoden ligger endnu ikke fast. Man har heller ikke fundet frem til den nøjagtige sats endnu, men IMF har foreslået mellem 2 % og 4 % af BNP.

Forslaget kommer i forlængelse af EU's plan for styring af finanskriser, som opfordrer til mere tilsyn, bedre bankledelse og strammere lovgivning.

EU vil muligvis forelægge idéen for G20-landene, så den kan bruges på verdensplan, når banker går fallit. EU's ledere ventes at drøfte forslaget i juni, før G20-landenes topmøde løber af stabelen i Toronto senere på måneden.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links