Navigatsioonitee

Eesti valmis üleminekuks eurole - 12/05/2010

Vaade Tallinnale ©EL

Kaheksa teist liikmesriiki pole euroalaga liitumiseks veel valmis.

Kuus aastat pärast ELiga ühinemist täidab Eesti nõuded euro kasutuselevõtuks.

Komisjon teatas täna, et soovitab liikmesriikide valitsustel võtta vastu otsus Eesti üleminekuks eurole 2011. aasta jaanuaris. Eestist saaks seitsmeteistkümnes ühisraha kasutusele võtnud riik.

Komisjon avaldas ka aruande English , millest selgub, et kaheksa teist ELi liikmesriiki (Bulgaaria, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari) ei täida veel euroalaga liitumise tingimusi. Ühendkuningriik ja Taani on otsustanud euroalaga mitte liituda.

Eurole üleminekuks peavad potentsiaalsed euroala liikmed tõendama, et nende riigi rahandus on usaldusväärne ning vahetuskurss ja hinnad stabiilsed. Samuti peavad intressimäärad olema madalad ning riiklikud rahandusalased õigusaktid kooskõlas ELi õigusega.

Euro võeti maailma finantsturgudel kasutusele 1999. aastal. Euromündid ja pangatähed lasti ringlusesse kolm aastat hiljem.

Viimati läks eurole üle Slovakkia 2009. aastal. Praegu kasutab eurot igapäevase maksevahendina umbes 329 miljonit inimest, s.o peaaegu kaks kolmandikku ELi 500-miljonilisest rahvastikust.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad