Sökväg

Ekonomin i EU sakta på bättringsvägen - 05/05/2010

Affärsman som läser tidningen ©EU

Den ekonomiska tillväxten i EU väntas ta fart, men återhämtningen är mindre stabil än vid tidigare nedgångar.

Under det tredje kvartalet 2009 lämnade EU lågkonjunkturen bakom sig, vilket till stor del berodde på de offentliga stimulansåtgärderna. Men tillfälliga omständigheter hade också ett finger med i spelet, enligt enligt kommissionens vårprognoser English .

Det ser ut som om ekonomin i EU kommer att växa med 1 procent under 2010, vilket är en kvarts procentenhet mer än vad man sade i höstprognoserna. Ökningen kan främst tillskrivas en starkare världsekonomi. Nästa år spår man en BNP-tillväxt på 1,75 procent.

Hur snabbt EU-länderna kommer att återhämta sig varierar från land till och speglar ländernas olika förutsättningar och politik.

Arbetslösheten steg kraftigt under recessionen, men ändå något mindre än man befarade i höstas. Man tror att ökningen planar ut i år och att arbetslösheten hamnar på cirka 10 procent.

De offentliga finanserna har drabbats hårt av krisen. Ländernas budgetunderskott tros nå sin topp i år och hamnar på 7,25 procent av BNP. Däremot fortsätter troligtvis statsskuldens andel av BNP att öka.

Inflationen har stigit något jämfört med den mycket låga nivån under 2009. Den svaga ekonomin kommer dock troligtvis att hålla nere löne- och prisökningarna. I år beräknas inflationen hamna på 1,75 procent i EU och 1,5 procent i euroområdet.

Osäkerheten kring återhämtningen i EU fortsätter, vilket den senaste tidens oro på marknaden för statsobligationer visar. Totalt sett är dock riskerna i prognoserna balanserade.

Kommissionen publicerar sina ekonomiska prognoser fyra gånger om året i form av omfattande vår- och höstprognoser och mindre uppdateringar i februari och september.

 

EU:s ekonomiska prognoser, våren 2010 English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar