Navigačný riadok

Európske hospodárstvo prechádza miernym oživením - 05/05/2010

Podnikateľ čítajúci noviny ©EU

Očakáva sa postupný rast HDP. Oživenie je však menej robustné ako minulé nárasty.

Recesia sa skončila v treťom štvrťroku 2009, a to hlavne vďaka daňovým a rozpočtovým opatreniam, ktoré boli zamerané na oživenie hospodárstva. Podľa najnovšej hospodárskej prognózy EÚ svoju úlohu zohrali aj dočasné faktory.

Zdá sa, že v roku 2010 ekonomika EÚ porastie English o 1%, čo je o 0,25 percentuálneho bodu viac ako Komisia uviedla vo svojej jesennej prognóze. Toto zvýšenie je sčasti zapríčinené rastom globálneho hospodárstva. V roku 2011 sa očakáva rast HDP vo výške 1,75 %.

Rýchlosť oživenia sa v jednotlivých štátoch bude čoraz viac líšiť v závislosti na individuálnych podmienkach a politických opatreniach.

Miera nezamestnanosti počas recesie výrazne stúpla. Jej nárast bol však mierne nižší ako sa predpokladalo na jeseň minulého roka. Tento rok sa očakáva, že nezamestnanosť dosiahne v EÚ takmer 10 %.

Kríza zasadila ťažký úder aj verejným financiám. Aj keď sa predpokladá, že rozpočtové deficity dosiahnu tento rok svoj vrchol (7,25 % HDP), pomer verejného dlhu k HDP bude naďalej rásť.

Inflácia v porovnaní s rekordne nízkymi hodnotami v roku 2009 začala rásť. Očakáva sa však, že z dôvodu ekonomickej recesie nebudú mzdy a ceny pod inflačným tlakom. Tohtoročná miera inflácie by mala v EÚ dosiahnúť 1,75 % a v eurozóne 1,5 %.

V otázke oživenia hospodárstva EÚ panuje i naďalej veľká neistota, čo možno ilustrovať na príklade nedávneho napätia na trhoch so štátnymi dlhopismi. Vo všeobecnosti však možno povedať, že riziká, ktoré by mohli vplývať na očakávaný rast, sú vyvážené.

Komisia zvyčajne zverejňuje 4 ekonomické prognózy ročne - celkové prognózy na jar a jeseň a priebežné vo februári a septembri.

 

Ekonomická prognóza EÚ - jar 2010 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy