Cosán nascleanúna

Geilleagar na hEorpa ag téarnamh beagán - 05/05/2010

Fear gnó ag léamh nuachtáin ©EU

Meastar go méadóidh fás an OTI san AE de réir a chéile, ach ní chomh hurrúnta le téarnaimh a bhíodh.

Chríochnaigh an cúlú sa tríú ceathrú de 2009, a bhuí go príomha le bearta fioscacha is airgeadaíochta chun an geilleagar a spreagadh. Ach bhí ról freisin ag tosca sealadacha, a deir an réamhaisnéis gheilleagrach is déanaí ón AE.

In 2010, tá an chuma ar an scéal go méadóidh geilleagar an AE English faoi 1% - sin ¼ pointe céatadáin níos mó ná mar a thuar an Coimisiún san fhómhar. Is ó gheilleagar domhanda níos treise a eascraíonn cuid den mhéadú. In 2011, táthar ag súil le fás 1¾% san OTI.

Is mó i gcónaí a bhraithfidh luas an téarnaimh ar na tíortha AE ar leith, ar bhonn a gcúinsí is a mbeartas ar leith.

D'ardaigh an dífhostaíocht go mór le linn an chúlaithe, ach beagán níos lú ná mar a measadh ar dtús an fómhar seo caite. I mbliana, meastar go bhfanfaidh leibhéal na dífhostaíochta san AE thart ar 10%.

Is géar a bhuail an ghéarchéim an t-airgeadas poiblí. Is cosúil nach rachaidh na heasnaimh sna buiséid náisiúnta thar 7¼% an OTI i mbliana, ach meastar go leanfaidh an méadú ar chóimheas an fhiachais phoiblí leis an OTI.

Tháinig an boilsciú ar ais beagán ó leibhéil an-ísle 2009, ach is cosúil go gcoinneoidh neamhghnóthacht an gheilleagar síos tuarastail is praghsanna. I mbliana, meastar go sroichfidh an boilsciú 1¾% san AE agus 1½% i limistéar an euro.

Leanann a lán neamhchinnteachta maidir le téarnamh an AE, mar a thaispeáin an teannas i margaí bannaí na rialtas le déanaí. Ar an mórgóir, ámh, tá cothromaíocht don chuid is mó ar phriacail na réamhaisnéise.

Is gnách go bhfoilsíonn an Coimisiún réamhaisnéisí geilleagracha ceithre huaire sa bhliain - réamhaisnéisí cuimsitheacha san earrach is san fhómhar agus cinn eatramhacha níos lú i bhFeabhra is i Meán Fómhair.

 

Réamhaisnéis gheilleagrach an AE - earrach 2010 English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links