Navigatsioonitee

Euroopa majandus on järk-järgult elavnemas - 05/05/2010

Ärimees ajalehte lugemas ©EU

SKP kasv ELis saab eeldatavasti hoogu juurde, kuigi taastumine on aeglasem, kui varasematel kasvuperioodidel.

Hiljuti avaldatud ELi majandusprognoosi kohaselt peatus majanduslangus 2009. aasta kolmandas kvartalis suures osas tänu Euroopa majanduse elavdamise kava raames võetud maksu- ja rahandusalastele meetmetele, kuid ka tänu muudele ajutistele teguritele.

2010. aastal kasvab ELi majandus eeldatavasti English 1%, mis on 0,25% rohkem komisjoni sügisprognoosis esitatust. Kõnealune majanduskasv on osaliselt tingitud maailma majanduse tugevnemisest. 2011. aastaks prognoositakse 1,75% majanduskasvu.

Majanduse elavnemise kiirus on liikmesriigiti erinev, sõltuvalt iga riigi olukorrast ja poliitikast.

Töötuse määr suurenes majanduslanguse ajal järsult, kuigi veidi vähem, kui eelmisel sügisel esialgselt prognoositi. Käesoleval aastal eeldatakse, et töötuse määraks jääb ELis ligikaudu 10%.

Ka riikide rahandus on kriisi tõttu saanud tugeva löögi. Prognoosi kohaselt saavutab valitsemissektori võlg oma haripunkti sel aastal (ulatudes 7,25%ni SKP-st), avaliku sektori võlg SKP suhtes peaks aga endiselt suurenema.

Inflatsioon on 2009. aasta väga madala tasemega võrreldes veidi kõrgem, kuid majanduse loid elavnemine hoiab tõenäoliselt nii palga- kui ka hinnatõusu kontrolli all. Prognoosi kohaselt on käesoleval aastal inflatsioon ELis 1,75% (euroalal vastavalt 1,5%).

ELi majanduse elavnemist saadab jätkuvalt suur ebakindlus, mida näitavad muu hulgas hiljutised pinged riigivõlakirjade turgudel. Riskid on üldiselt siiski enamasti tasakaalus.

Komisjon avaldab tavaliselt neli majandusprognoosi aastas - põhjaliku kevadise ja sügisese prognoosi ja vähem mahuka vaheprognoosi veebruaris ja septembris.

 

ELi majandusprognoos - kevad 2010 English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad