Διαδρομή πλοήγησης

Δείγματα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας - 05/05/2010

Επιχειρηματίας διαβάζει εφημερίδα ©EU

Το ΑΕΠ στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά, αν και η ανάκαμψη θα είναι μικρότερη από ό,τι σε ανάλογες περιπτώσεις κατά το παρελθόν.

Η ύφεση έληξε το τρίτο τρίμηνο του 2009, χάρη κυρίως στα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που λήφθηκαν για τόνωση της οικονομίας, αν και έκτακτοι παράγοντες έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της ΕΕ.

Το 2010, η οικονομία της ΕΕ φαίνεται έτοιμη να σημειώσει αύξηση English κατά 1% - δηλαδή κατά ¼ του εκατοστού περισσότερο από ό,τι είχε προβλέψει η Επιτροπή το φθινόπωρο. Η αύξηση βασίζεται εν μέρει στη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας. Το 2011, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1¾%.

Η ταχύτητα ανάκαμψης θα παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και πολιτικές τους.

Η ανεργία αυξήθηκε έντονα την περίοδο της ύφεσης, αν και ελαφρώς λιγότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί το φθινόπωρο. Φέτος, η ανεργία στην ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, γύρω στο 10%.

Τα δημόσια οικονομικά έχουν επίσης υποστεί δυνατό πλήγμα από την κρίση. Αν και τα δημοσιονομικά ελλείμματα των κρατών μελών προβλέπεται να φθάσουν φέτος μέχρι 7¼% του ΑΕΠ, ο λόγος δημοσίου χρέους και ΑΕΠ αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να αυξάνεται.

Ο πληθωρισμός ανεβαίνει λίγο σε σχέση με τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2009, αλλά λόγω της στασιμότητας της οικονομίας οι μισθοί και οι τιμές θα διατηρηθούν μάλλον σε χαμηλά επίπεδα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει φέτος το 1¾% στην ΕΕ και το 1½% στην ευρωζώνη.

Η ανάκαμψη της ΕΕ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλη αβεβαιότητα, όπως δείχνουν οι πρόσφατες εντάσεις στις αγορές ομολόγων του δημοσίου. Ωστόσο, οι συνολικοί κίνδυνοι σε μεγάλο βαθμό εξισορροπούνται.

Η Επιτροπή δημοσιεύει συνήθως οικονομικές προβλέψεις τέσσερις φορές τον χρόνο: πλήρεις εαρινές και φθινοπωρινές προβλέψεις και συνοπτικότερες ενδιάμεσες προβλέψεις τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο.

 

Οικονομικές προβλέψεις της ΕΕ, άνοιξη του 2010 English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι