Sti

EU's økonomi langsomt på vej op igen - 05/05/2010

Forretningsmand læser avis ©EU

BNP ventes igen at stige i EU, men mindre hurtigt end ved tidligere opsving.

Recessionen sluttede i tredje kvartal af 2009 - især fordi økonomien fik flere saltvandsindsprøjtninger. Men midlertidige faktorer spillede også ind, hedder det i den seneste økonomiske prognose fra EU.

I 2010 ventes EU's økonomi at vokse English med 1 % - det er et kvart procentpoint mere, end Kommissionen havde forudsagt i efteråret. Stigningen skyldes bl.a. en stærkere økonomi på verdensplan. I 2011 ventes BNP at vokse med 1,75 %.

Vækstraterne vil dog variere EU-landene imellem alt efter deres særlige vilkår og politikker.

Ledigheden steg dramatisk under afmatningen, men dog mindre end frygtet sidste efterår. I år ventes arbejdsløsheden i EU at kulminere omkring 10 %.

De offentlige finanser er også hårdt ramt af krisen. Mens de nationale underskud ventes at toppe på 7,25 % af BNP i år, vil gælden i procent af BNP formentlig stige yderligere.

Inflationen er steget en anelse fra det meget lave niveau i 2009, men afmatningen kan fortsat lægge en dæmper på løn- og prisstigningerne. I år ventes der en inflation på 1,75 % i EU som helhed og 1,5 % i euroområdet.

Den økonomiske genopretning i EU er fortsat usikker, og det kan ses af den seneste tids store udsving på markedet for statsobligationer. Samlet set ventes prognosen dog ud at kunne holde.

Kommissionen offentliggør normalt sine økonomiske prognoser fire gange om året - detaljerede forårs- og efterårsprognoser og mindre, foreløbige prognoser i februar og september.

 

EU's økonomiske prognose - foråret 2010 English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links